پریسکه
0

با چای مست میشوم

اگر

هم پیاله

تو باشی

پریسکه
0

با حرفت کنار نیامدم

تنها

به کناری آمدم

پریسکه
0

زندگی ام

با عطسه ای سیاه شد

وقتی مبخواستی به دیدارم بیایی

پریسکه
0

کشتی قلبت

غرق می‌شود

با روزنه ی تنهایی

پریسکه تکه تکه
0

محکوم

به تکه تکه شدنی

اگر

لقمه ی بزرگتر از دهان باشی

پریسکه
0

کار بیهوده ایست

شکستن عقربه ها

برای توقف دنیا

پریسکه
0

روزهایی میخواهد

دلم

که یادش برود

چند شنبه است

پریسکه
0

اندک اندک

دیدم

دوستت دارم

خروار خروار

پریسکه شهر
0

شهر یعنی

فضولیِ سرهای سبک

پشتِ پرده های سنگین

پریسکه
0

چشم های عاشق شهرند

پنجره ها

پریسکه
0

عشق را به لرزه در میآورد

دستهای پیر

مادربزرگ

پریسکه
0

نمک بر زخم دل می‌زند

دریا

و یاد تو

سوار بر موج

پریسکه
0

از غصه فرزند

به ارث می‌رسد

گاهی

موهای سپید پدر

پریسکه گرسنه
0

گرسنه ی درک شدنم

حرفهایم

را می خورم

پریسکه
0

پیر شدن یعنی

آخرین

اول بارها

پریسکه
0

هر غروب

حس نقاشی اش گل میکند

بر بوم آسمان

خدا

پریسکه
0

چشمکی می‌زند شیطنت آمیز

به چشمانم

در حال بستن دفتر امسال

عزراییل

پریسکه
0

سالی گذشت

به هر تکان گهواره ام

تابوتم را آرام ببرید

کودکی هستم پیر

پریسکه
0

پاییز

برگهایش را  ریخت

آهنگ بنوازند

زیر پای عاشق ها

پریسکه
0

تمام قد ایستاده ام در صفحات تاریخ

دست به عصای شریعتی

زمزمه می کنم

فاطمه فاطمه است

پریسکه
0

بر هم می زند

پیش بینی هوا را

اتمسفر نگاهت

پریسکه
0

پنج شنبه است
فاتحه بخوانیم
برای
دیروز

پریسکه
0

چه دوست داشتن وحشیانه ای

که حک می شود

بر درخت

پریسکه
0

با چای مست میشوم

اگر

هم پیاله

تو باشی

پریسکه
0

سرم در میان سرها

گم می شود

دست از سرم

برندار

پریسکه
0

چه دردناک سقط میکنم

آرزوهای کودکیم را

در جوانی

پریسکه
0

قلب ها و آهن ها

چه شباهتی

هر دو جوش می خورند

پریسکه
0

وقتی غمگینم

تنهایم بگذار

ولی

به تنهاییم مسپار

پریسکه
0

تنها نیستی

خودم که نه

چشمانم دنبالت است

 

گیتی مرادی

پریسکه شعر امروز
0

به تعقب بره ام

از رد پای روی برف

به گرگ رسیدم

 

گیتی مرادی

شعر پریسکه
0

به تعقب بره ام

از رد پای روی برف

به گرگ رسیدم

 

گیتی مرادی

شعر پریسکه
0

بر ترازوی

کودک گرسنه

وزن میکنم

سیری ام را

 

گیتی مرادی

پریسکه – شعر نوین
0

در کف دستت بود

مشت کردی

مچاله شد

هستی من

 

گیتی مرادی

پریسکه – شعر نوین
0

هر شب با مادرم حرف میزنم

اما امشب شکست

قاب عکس کهنه اش

 

گیتی مرادی

پریسکه – شعر نوین
0

شب بخیر میگویی

و مثل هر شب

بی خواب میشوم

 

گیتی مرادیپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است