پریسکه
0

پا قدم تبر

بد نبود

درخت

دفتر شعری شد

پریسکه
0

زندگی را مُفت باختم

پشتِ منِ ناموفق

یک نامرد بود

پریسکه خاک سیاه
0

شب

روزی ست

که به خاک سیاه نشسته است

پریسکه
0

حرف نداری
اما موهایم باشانه هایت
یک عمر
حرف دارد

پریسکه
0

می نویسم تو

وتا آخر عمر

بغضم را نشخوار میکنم

پریسکه
0

برای دوست داشتنت

آنقدر دست دست کردم

مرغِ دلت

ازقفسِ چشمانم پرید

پریسکه
0

راهت را کج نکن

بیراهه ترین راه هم

به چشمان من

ختم میشود

پریسکه
0

ماه مغروق برکه است

صبحها

جنازه اش خورشید میشود

پریسکه
0

مادرم

از درد می نالد

سقفِ بهشتش

ترک خورده است

پریسکه
0

چشمانم

آبرویم را برد

عشقت راتحویلم داد

مبادله ی کالا به کالا

پریسکه
0

نامحرم تر از غمی

هرلحظه

زانویش را

بغل میگیرم

پریسکه
0

برای تاراج دلم

قوم مغول لازم نیست

نیم نگاهت کافیست

پریسکه
0

همکاریم

من و دستانت

اوموهای مرا میبافد

و من خیال تورا

پریسکه
0

شوکران عمرم شده

یلدای نبودنت

پادزهرش

نگاه توست

پریسکه
0

شیرین که میزنی

مجنونت میشوم

فرهادوار

پریسکه
0

کل صفحه ی زندگی را

آه میکشم

برای گلِ شادی

جا نیست

پریسکه
0

بهار

هوای عاشقی به سرش زد

عروس شد

پریسکه
0

شبنم

عطش صبحگاهی روز است

از سردیِ نگاهِ شب

پریسکه
0

در اوج حسرت

دلم تکیه برستون زمان

پرسه میزند

کودکی تا پیری ام را

پریسکه
0

تاب بازی میکند

بغضم باحنجره ام

بچه شده

میخواهد اشکم را در بیاورد

پریسکه
0

اجاق دلم

کور است

پریسکه هایم عاشق نشده

میمیرند

پریسکه
0

گاهی وقتها

قلم دل رعشه میگیرد

از نوشتنِ واژه هایی که

به تو نمی آیند

پریسکه
0

مینویسم تو

وتا آخر عمر

بغضم را نشخوار میکنم

پریسکه
0

هر دو  نقاشند

چشمم

نازت را میکشد

دلم انتظارت  را

پریسکه برق چشم
0

بـــا دیدنـت

درجــا خشکـم زد

عـجـب بــرقی داشت

چشمــانت

پریسکه
0

با گرمی ی نگاه تو

روز به خیر می گذرد

چشمانت را نبند

شرّ به پا می شود

پریسکه
0

دلم می گوید آری

عقلم می گوید نه

کاش می فهمیدم

حرف دل خودت چیست

پریسکه
0

در تار و پود شعرم

گره زدم تو را

قالی خوش نقشی نشد

وقتی رنگ پس دادیپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است