پریسکه عقربه
0

هر چه  لحظه ها

به دیدارت  نزدیک تر می شوند

عقربه ای از ساعتِ قلبم

کنده می شود

پریسکه برنده
0

اسب برنده شد

چابک سوار

تازیان اش را

بوسید

پریسکه محاصره
0

چه معنایی دارد
میدان آزادی
وقتی تابلوهای توقف ممنوع
محاصره اش کرده اند

؛

صادق تقی پور

پریسکه جریان برق
0

جریان نگاه تو چیست
که همه از برقش میگویند

؛

الهه افشاری

پریسکه انگشت نشان
0

نشان کرده ی توست

انگشتِ اشاره ی خیال

پریسکه آب پشت پا
0

چشمم

باور دارد آمدنت را

بی وقفه

پشت سرت آب میریزد

پریسکه چهار شانه
0

تو چهارشانه بودی

اما من

فقط یک سر داشتم

پریسکه نقطه
0

از خطِ لب هایت

دارد میزند بیرون

نقطه بگذار انتهایِ سکوتت

پریسکه بساط
0

برای آمدن

دست و پایم گیر می کند

در پیاده راه دلت

چه کسی بساط کرده است

پریسکه سطر بعدی
0

از هر خطی پیاده شوی

سطرهای بعد

انتظارت را می کشند

 

مرضیه قلی پور

پریسکه لیز
0

روی سطور

دلتنگی لیز می خورد

وقتی قلم

واژه های خیس می بارد

پریسکه طرح ابر
0

طرح زیبایی

در سر ابر است

آبشاری به عظمت دریا

پریسکه دستمال خیال
0

تسکینِ سر دردِ خیال است

دستمالِ خاطرات

پریسکه دیوار حاشا
0

من بلندای عشق را تجربه کردم

و تو

دیوار حاشا را

پریسکه اجاق کور
0

ای ابر ها

آبستن شوید

که دارد کور می شود

اُجاق زاینده رود

پریسکه گول ظاهر
0

گولِ ظاهرت را

خوردم

بدجور دلم

درد می کند

پریسکه دل سنگ
0

درست که دل کوه

از سنگ است

ولی جواب هیچ سلامی را

بی پاسخ نمیگذارد

پریسکه محتاج باران
0

کاسه را برعکس گرفته

چتر محتاجِ باران است

اما گدایی بلد نیست

پریسکه پیچک خاطرات
0

پا پیچ می شود

دیوار خیال را

پیچک خاطرات

پریسکه عمر
0

چه بی اعصاب است

گُذرِ عمر

دارد خط خطی می کند

پیشانی ام را

پریسکه پاورقی
0

قدم زدن

در چشمان تو

پاورقی دل نوشته هایم  شد

پریسکه خش خش
0

سمفونیِ پاییز

خش خشِ مرگِ برگ ها

پریسکه ورق های خیس
1

از ورقهای خیس دفترم

فقط می شود

بغض های فرو نخورده ام را خواند

پریسکه سخاوت
0

سخاوت

لوله ی ترک خوده ایست

که در دلِ شکافته ی آسفالت

گنجشکی را سیراب می کند

پریسکه جاده چالوس
0

درد دل هایم  را که شنید

جاده چالوسی شد

پر از پیچ و تابِ رفتن

پریسکه جاده های پیچ در پیچ
0

جاده ی خیال تو

پیچ در پیچ ترین انتظار

پریسکه سیزده بدر
0

سبزه ها را بیخیال

گره روسریت را باز کن

تا همه از عالم بدر شوند

پریسکه اجتماعی
0

مرد را

شکسته می نویسند

در زیر خط فقر

 

پریسکه اجتماعی
0

پاک می کرد

تادیده شود

کودک شیشه پاک کن

؛

محند مهراد

پریسکه گریه
2

هر وقت تو از نظرم  میگذری

آسمانی پر از ابر

در من خالی می شود

پریسکه تختخواب
0

رختخواب های فقرند

کارتن های پیاده رو

پریسکه جوانه انگشت
0

مدادم را

در گلدانِ شعرم می کارم

انگشتانم جوانه می زنند

پریسکه راوی جنگ
0

۰چشمان پدر

خاطراتش را که به سقف خانه نوشت

جنگ دیگر

راوی نمی خواهد

;

مهدی صحبتی

پریسکه شاه بیت
0

انقلاب میکند شعرم

تو اگر شاه بیتش باشی

پریسکه حسادت
0

دیوارِ خسوف شد

زمینی که حسادت داشت

به عشقِ خورشید و ماهپریسکه سرا رضا نعمتی کرفکوهی
جهت مشاهده ی معرفی نامه شاعر پریسکه سرا و مدیر انجمن پریسکه سرا به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
پریسکه سرا اعظم قدمی
معرفی نامه ی پریسکه سرا اعظم قدمی ( آتش) را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا هانیه حسن زاده
معرفی نامه ی پریسکه سرا هانیه حسن زاده را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا الهام معین فر
معرفی نامه پریسکه سرا الهام معین فر را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهره خلیفه
معرفی نامه سرکار خانم زهر خلیفه را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهین نعمانی
معرفی نامه پریسکه سرا مهین نعمانی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا فارسی
معرفی نامه ی پریسکه سرا سرکار خانم زهرا فارسی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مجتبی رجبی راوندی
معرفی نامه پریسکه سرا مجتبی رجبی راوندی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا معین السادات گشتی
معرفی نامه پریسکه سرا معین السادات گشتی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فریده توکلی
معرفی نامه پریسکه سرا فریده توکلی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علی اسماعیلی (اُسکار)
معرفی نامه پریسکه سرا علی اسماعیلی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرشاد نیکبخت ارزنده
معرفی نامه پریسکه سرا فرشاد نیکبخت ارزنده را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است