پریسکه
0

رویای تو کودکی بود

دری را کوبید

و فرار کرد

:

شهاب مقربین

پریسکه برده
0

سیاهم نکن

من برده تو نمی‌شوم

:

سیدمحمد سلامی‌پور

 

پریسکه دروی عشق
0

در مزرعه دل تو

حتی مترسک هم نبودم

هر چه عشق کاشتم

کلاغ ها درو کردند

پریسکه بارانی
0

بارانی ‌شده ام

بپوش‌ مرا

پریسکه دل سنگ
0

هدف ام درزندگی

دلت بود

تیرم به سنگ خورد

پریسکه گمشته ی خود
0

قطره ای

دنبال دریا میگشت

که درآن

گم شده بود

پریسکه زنگ
0

دراین گوشه

دلم دارد زنگ میزند

ولی انگار

گوشی دستت نیست

پریسکه_ بیکاری
0

در کوچه پس کوچه های کار

قدم می زنیم

دستمان چروک

جیبمان خالی

:

سیروس ذکایی

پریسکه هوس شانه
0

پریشان که می شود

موهای افشانت

به هوس می افتد

شانه ام

پریسکه نسیم
0

سراغم را نگیر

همان نسیمی که تو را خنک کرد

مرا با خود برد

:

فضل اله سلیمانی اصل

پریسکه _ میدان آزادی
0

حصارِ بازوانِ تو

میدانِ آزادی من است

پریسکه خاطرات جنگل
0

جنگل از خاطره تهی شد

وقتی درخت

به باد پائیز سپرد

برگ برگ دفترش را

پریسکه حزب باد
0

به نوازشِ موهای پاییزی ات

حزبِ باد است

انگشتانم

پریسکه موج‌نگاه
0

نگاهم

موجی می شود

وقتی یادم

در کفِ ساحلِ قدمهای توست

پریسکه گیج دور
0

گیج شده ام

کمتر مرا

دور بزن

:

رضا محبی راد

پریسکه خاک سیاه
0

شب

روزی ست

که به خاک سیاه نشسته است

پریسکه حرف زدن
0

بارها

حرفهایم را زده ام

دیگر

جرائت بلند شدن ندارند

پریسکه پاییز
0

پاییز

لب تر کند

برگها

جان به پایش می ریزند

پریسکه_ لنگرگاه
0

دریا تویی

که پهلوگرفته است

درلنگرگاه نگاهت

کشتی دلم

پریسکه_ حرف های ناگفته
0

کفش هایم

دهان باز کردند

از بس حرف های ناگفته ام را

قدم زدند

پریسکه اشک
0

اشک هایت را

به دریا بسپار

تا دهان باز کنند

صدف ها

پریسکه_ شوق
2

پرنده پرید

اماشاخه ها از شوق حضورش

هنوز بالا و پایین می شوند

پریسکه – کربلا
0

چشمش فرات می شود

قلمی که از

کربلا بنویسد

پریسکه _ چشم های آذری
0

چشم های آذری ات

سوختندم

نسخه کن

بوسه های تب ریزی ات را

:

سوشیانت دریکوندی

پریسکه ماندن
0

ماندن فعل نیست

دینی ست

با پیروانی

اندک

پریسکه عطش دیدار
0

کاسه ی صبر چشمانم

لبریز از عطش دیدارت

پریسکه حزب باد
0

به دستِ حزب باد

تکه تکه شد

ابرِ تنهایی که

شکلِ قلب داشت

پریسکه _ انتظار
0

انتظار

قهوه تلخی ست

که دلتنگی ام را

بیدار نگه می دارد

:

سمیه کوکبی

پریسکه حبس ابد
0

به جرمِ گرایش به دریای آزادی

حکم ابد صادر کرده اند

برای ماهیان آکواریوم

پریسکه زخم تصادف
0

آشناییمان تصادفی بود

آنقدر که سالهاست

دچارِ زخم های

عمیقی شده ام

پریسکه گم و پیدا
0

هزار بار

در خود گم شدم

تا ترا

پیدا کردم

پریسکه عمل حرف
0

حرفهایم دیگر

عمل نمیکنند

کسی مرا درتو

خنثی کرد

:

ماه تى تى طباطبایی شمس

پریسکه خط و نشان
0

آینه راست میگوید
روی پیشانیم نشست
خط و نشان هایی
که برایم می کشیدی
؛
سمانه عبدی

پریسکه شبگردها
0

ماه
زیباترین شاعر
در انجمن
شبگردهاست

پریسکه طفل ناخواسته
0

تنهایی ام را
سرِ راهت میگذارم‌
این طفلِ ناخواسته
پدر میخواهد
؛
لیلا مقربیپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است