پریسکه
0

دو روی سکه اند

مرگ و زندگی

زندگی را باتو

و مرگ را بی تو نشان می کنم

پریسکه
0

ردیف چشمانت

قافیه عشق را

به وزن دلتنگی می رساند

پریسکه
0

در ردیف چشمانت

قافیه عشق را رساندم

به وزن دلتنگی

پریسکه حلقه
0

کام می گیرم

از تمام ناگفته ها

حلقه می کنم در

گوش کَرِ روزگار

پریسکه
0

به سرم می زند

خط بکشم

تمام خطوط سرزدن هایت را

پریسکه
0

به سرم می زند

خط بکشم

تمام خطوط سرزدن هایت را

پریسکه
0

زنگار بسته اند

چشمانم

بس که ندیدند تو را

پریسکه
0

دریا زده شده ام

بس نیامدنت را

قی کردم

پریسکه
0

به موج خسته ی دریا

نشسته بغض شعرم

پریسکه
0

نشسته روبرویم

حس دلتنگی ات

پشت میزخاطرات

پریسکه
0

با هر نسیم

خرمن موهایت

بر شانه های شب

رها میشود

پریسکه
0

سحر به خنده ی شبنم

از بغل  ماه رد می شود

و  از نگاه تو

ستاره خاموش می شود

پریسکه
0

چشمانم را بدوزم

پشت دکمه پیراهن کدام جمعه

که بیایی

پریسکه
0

پس چرا

بابهار برنگشته ای

بهار

فصل سبز شدن  بودپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است