پریسکه لیز
0

روی سطور

دلتنگی لیز می خورد

وقتی قلم

واژه های خیس می بارد

پریسکه
0

نموداریست

عشق

که اوج می گیرد

با عطر تنت

پریسکه
0

قلم پاشویه میکند

واژه ها را

وقتی تب دارد

تنِ شعر

پریسکه
0

تنهایش نگذارید

چشمانِ هرزه ی کلنگ ها

میجوند دیوارِ خانه پدری را

پریسکه
0

پرواز کرد

پروانه حوصله

از دامن چین دار دلتنگی

پریسکه
0

پروانه شد

پرده ای که نوازش کرد

نسیم پنجره را

پریسکه
0

در آغوشت

بره ای می شوم

آنگاه که هراسانم

از چشم های گرگ صفت

پریسکه
0

دل دل می کنند واژه ها

می دوند سطرها را

تا چتری شوند

چشمانِ قلم را

پریسکه نبض بیداری
0

در شریان تنم

خوابیده اند قرص ها

اما

میزند نبض بیداری ات

پریسکه قلم
0

هیاهویست

در دل واژه ها

پیچیده نسخه ام را

قلم

پریسکه
0

لب پر شده است

سفال دلم

خبر کنید

بند زنِ کوچه های کودکی را

پریسکه
0

اشک می‌ریزد 

از چشمان واژه ها

تار می بینند

ذهن قلم را

پریسکه
0

از بس فقیر است

پا برهنه کز می‌کند

حرفش را

پریسکه
0

تیز کرده

گوشش را

به صدای  پایت

پنجره

پریسکه پشتوانه
0

پشت نداشتم

زمین خورد

صورت آرزوهایم

پریسکه تاوان الک
0

به دار آویختند

الک را

تاوان داشت

موی آسیابان

پریسکه
0

دهانشان بوی نفت میدهد

هذیان میبافند

ماهیان

پریسکه
0

سپردم

به خشت خشتِ وجودش

تک آس دل را

پریسکه
0

زیتون می کارد

اما

خون دل پرورده میکند

فلسطینی

پریسکه
0

من و پنجره

جاده را سرزنش میکنیم

سالهاست

تو را به حرف گرفته است

پریسکه
0

از دستان پنجره

خرده های دل را برمیچینند

گنجشک ها

پریسکه بغض شعر
0

سر بر سطر میگذارند

واژه ها

بغض دارد

گلوی شعرم

پریسکه خرچنگ غم
0

سر را به صخره می کوبد

موجی که به خلوتش

چنگ میکشید

خرچنگ غم

پریسکه
0

قدم به باغ نهاد

پاییز

می لرزد

شانه های برگ

پریسکه
0

به روشنی آب بود

صورت دخترک

به دامش افتاد

ماه

پریسکه
0

تاول زده است

لولای پنجره

از بس درِ انتظارت

به روی کسی باز نشده است

پریسکه شانه ی جنگل
0

سست شد

شانه های جنگل

وقتی آفتابی شد

تبر زن

پریسکه
0

هجی می کرد

نامت را

روح قلم

در گوش باد

پریسکه
0

تیر باران کرد

ابر بهار

قطره های شور را

برگونه ی نومیدی

پریسکه
0

غرق شد

دفتر شعرم

در خلیج خاطرات

پریسکه فکر باز
0

پرده می رقصد

باز است

فکر پنجره

پریسکه زانوی غم
0

برایِ غروب چشمانت

زانو بغل گرفته اند

واژه هایم

پریسکه
0

می بلعد

جوانی ام را

بغضی دردآلود

پریسکه
0

غم ها را

مشت می کوبد

برتنِ نمد

لباد

پریسکه
0

جان می دهد

از دردهای شبانه ام

سیگارپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است