پریسکه
0

با بارانی از دلتنگی

چون عاشقی خسته دل

به دریای غم رسیده ام

پریسکه
0

شکسته بالم

درخیالِ پرواز

بال بال می زنم

پریسکه
0

پیله ات شده ام

تا در شعله ی عشقت

پروانه وار بسوزم

پریسکه پاورقی
0

قدم زدن

در چشمان تو

پاورقی دل نوشته هایم  شد

پریسکه
0

بر شانه ام بنشین

که در آغوش باد

تویی شانه بسرم

پریسکه
0

پریسکه ی نگاهم شدی

زدی جرقه

پریسکه
0

صدای نفیر باد است

زوزو کنان می پیچد

در ساحل باورم

پریسکه
0

مهر و ماه را

در چشم خورشید

دیدم

عشقی اتشین

پریسکه
0

اغاز میکنم

نو گرایی را

در سپیدیِ طلوعِ چشمانت

پریسکه
0

پای دلهره

در چشمانم

موج‌ میزند

از لبخند تلخ تو

پریسکه عید فطر
0

در جاده عشق

نجم‌الثاقب است

تیغ هلال شوال

پریسکه
0

طلوع میکنم

در چشمان

پر فروغت

ای صبح

پریسکه
0

جا مانده است

در چشمانم

سایه ی ردپای تو

پریسکه
0

رعد برق نگاهت

برقامت صحرای جنون

به آتش کشید

خرمن عشق ر

پریسکه
0

زِ مِهر خدا

مُهر و موم کردم

سُجده ی ارادتم را

پریسکه
0

در نگاهت

فتنه ای سیاهکاری

کیمیا کن

با اشک چشمت

پریسکه
0

یگانه

مهر و عشق مادری

چو اثر انگشت

دومی ندارد

پریسکه
0

با صدای  ربنای تو

برای ضیافتی عاشقانه

آسمان

مائده می گستراند

پریسکه
0

میهمانم میکند

بارقهء الهی

شعله آسمانی اش را

بر موجی رقصان

پریسکه
0

در حصاری تنگ وسیاه

اغفر لنا وذنوبنا می خواند

در آغوش ماه خدا

نفسهای الوده به گناه

پریسکه
0

در خرمشهر

نخل های سر بریده

با رمز انا فتحنا

شق القمر کردند

پریسکه
0

از جدایی

هجوم نگاه غریب تو

نورامید من

به خطا رفت

پریسکه
0

بیفشان

بر جان خسته ام

چکامه غزلت را

پریسکه
0

به اشک چشمایت

اطمینان نکن

او هم سر نگه دار نیست

پریسکه
0

نفس نفس

قلبش طپید

در تصنیف

نماز عشق گزاران

پریسکه
0

ریشه ما با این اب وخاک

پیوندی دیرینه دارد

با تبر کین قطع نکنید

درخت ارزوها را

پریسکه قامت پدر
0

پدر با کوله باری

از عشق ومهربانی ومحبت

قامتت الف بود دال شدپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است