پریسکه
0

فراریم

از این شهر یخ زده

بگذار پناهنده ی

آغوش تو باشم

پریسکه
0

به نخِ آمدنت

سر در گمم

در این کلافِ دلتنگی

پریسکه
0

ازباندِ اشک هایم

به اوج رسید

پروازی که قیدِ عشقم را زد

پریسکه
0

دلم تنگِ توست

چون پرنده ای در قفس

که عاشق پرواز است

پریسکه
0

به دورِ درختِ رویایم

همان پیچکی پیچیده است

که راهِ عاشقانه ای

به قلب تو نیافت

پریسکه
0

هنوز گرمِ خاطره است

آسمانِ دلم

که میلِ باریدنش نیست

ابرسیاهِ غصه

پریسکه
0

بعد از زلزله ی رفتنت

به ویران کردنِ خاطره ها مشغول است

پس لرزه های دلتنگی

پریسکه
0

گلابِ فراموشی پاشیدم

به جسدِ خاطراتی

که روی تختِ خیال

بو گرفته بود

پریسکه
0

باران می بارد

بر گونه های خسته ی زنی

که غصه ها

به آتشش کشیده است

پریسکه
0

چه فایده ای دارد

دلسوزی ابر

بر قامتِ خشکیده ای

که زخمیِ تبرِ خاطرات است

پریسکه
0

تازیانه می زند

اندوه

بر پیکرِ نیمه جانِ خاطره ها

پریسکه
0

دلم را لرزاند

رفتنت

پس لرزه های دلتنگی

ویران کرد خاطره را

پریسکه
0

بعد از رفتنت

هجوم آورده است

موج دلتنگی

بر ساحلِ چشمانِ خشکیده ام

پریسکه
5

بعد از رفتنت

تنهایی ام را

به هزار رخ کشید

آیینه ی دل شکسته ای

پریسکه
3

جاده ی دلم

در انتظارِ معجزه ای ست

از جنسِ مسافری که می رسدپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است