پریسکه
0

شب پیاده می شود

در کابوس زنی

که سال ها

در خودش پیر شده بود

پریسکه
0

کوچه

سر می رفت

در حوصله ی مردی

که در خودش گم شده بود

پریسکه
0

آفتاب روی موج ها ریخت

وقتی به سمت دریا می راندی

قایق نگاهت را

پریسکه
0

آشفته می شوند

کلماتم

وقتی دریای نگاهت

توفانی ست

پریسکه
0

کنار پنجره

باد

دلتنگی اش را

ورق می زند

پریسکه
0

جاده

از نفس افتاد

از بس تو را دوید

پریسکه
0

تو نبودی

اما گوش پنجره

پر از کلمات باران بود

پریسکه
0

کجای شعرهایم ایستاده ای

که هر وقت دست به قلم می شوم

واژه ها

تو را فریاد می زنند

پریسکه
0

قیام کردند

واژه ها

با قد قامت قلمت

پریسکه
0

آفتاب روی موج ها ریخت

وقتی به سمت دریا می راندی

قایق نگاهت را

پریسکه
0

در گلوی شعر

بغض نشکفته ایست

که بودنت را

فریاد می کند

پریسکه
0

کار آینه

اقامه ی آه است

وقتی به او

اقتدا می کنی

پریسکه
0

پشت ویترین

عروسکی ست که

در آغوش گرفته

کودکی ام را

پریسکه
0

داغ رفتنت را

بر تنش کرده

خورشید

پریسکه
0

نی ام

که غمنامه ام را

می نوازم در خود

پریسکه
0

شب پیاده می شود

در کابوس زنی که

سال ها در خودش پیر شده بود

پریسکه
0

در ناگهان شعرم

که می وزی

پاییز می شوم

پریسکه
0

خبر دار ایستاده اند

درختان آزاده

پریسکه
0

تا آفتاب دو قدم فاصله داشت

مردی

که از خود پیاده می شد

پریسکه
0

آسمان

پر از چشمک ستارگانی است

که آبستن سکوت شبند

پریسکه
1

عصای پیری من شد

درختی که

کودکیش را

از من بالا می رفتپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است