پریسکه
0

چه معجزه ای بود

رفتنت

مُرده ای

نفس می کَشد

پریسکه دهقان فداکار
0

عاقبت

به برداشتِ محصول رفت

دهقانِ فانوس به دستی که

کوپه کوپه فداکاری کاشته بود

پریسکه
0

چه توپ می شود

حالم

اگر دروازه ی عشق را

باز کنی با گُلی

پریسکه
0

هَرَس کن

قدم های هَرزت را

که هم قدِ انتظارم شده اند

علف های ریزِ پایم

پریسکه
0

چه آسوده خوابی ست

خیالت اگر تخت باشد

پریسکه
0

سر به سرم مگذار

که موجی ام

سر به صخره کوبیده

پریسکه
0

به وسوسه ی لبریز شدن از تو

پًر از همهمه ی آب است

دلِ به دریا زده ام

پریسکه
0

بُخاری که

روی پنجره ی دلم نشسته است

انتقام ابرهای بُغض آلود را

خواهد گرفت

پریسکه
0

چتر اگر کنی

شانه هایت را

سیل خواهد بارید

از آسمانِ دل گرفته ام

پریسکه
0

پاییزی تویی

که چون بادِ گرم آمدی

و سرد بود

رفتنت

پریسکه
0

آنقدر دوری از من

که در این شب های خیال

چشمانم برکه ایست

مهماندارِ رویِ ماهَت

پریسکه
0

سرگردان شد

آنکه پایَش را

در کفشم کرد

پریسکه
2

از شوق و ذوقِ این بوسه

بالا و پایین می پرید

ماهیِ افتاده بر لبِ ساحل

پریسکه
1

موج موج

تشنه بر می گردند

از لبِ ساحلی که

دل به گوش ماهی داده است

پریسکه
0

در گورستان افکارم

خاطرات تو دفن است

و این دل تا ابد

گرفتارِ پنجشنبه ها ست

پریسکه
0

کوه

سنگ ریزه می غلتانَد

اشکِ پدر

پریسکه
0

پَر پَر کرد

قاصدک های خیال را

بادی که بر می گشت

از باغِ پریشانِ موهایت

پریسکه
0

مو به مو بالا برد

پرچم های سفید را

لشکرِ سیاهی که می خواست

تجربه شود

پریسکه
0

در شبیخونت

به خیمه ی احساسم

هرگز پایین نخواهم آورد

پرچمِ سفیدم را

پریسکه
0

روسری بردار

که دور زدنِ این تحریم

به تار مویی هم نرساند

دستِ خیالم را

پریسکه
0

ساحلی کَف کرده ام

بس که تمامِ وجودم را

احاطه کرده است

امواجِ یادِ تو

پریسکه
0

دلم

خودش را به راهی می زند

که تو آن را

کشیدی و رفتی

پریسکه
0

چشمِ تو

سینه سُرخی ست

که میانِ فصل های دلم

کوچ راه انداخته است

پریسکه
0

به جهنم

بگذار

در آغوشت بسوزم

پریسکه
0

چشمم

از تو شعری بارید

که وقتِ رفتنت

زبانم را بند آورده بود

پریسکه
0

پاییز

زیرِ قدم های عشق

خِشت روی خِشت می چیند

پریسکه
0

زیر بارِ گرانِ سکوت

لبانم کمر خم کرده اند

آه ای چشمانِ من

زحمتِ صحبت با شما

پریسکه
0

روانشاد می شوم

اگر بخاکم بسپاری

در چال گونه ات

پریسکه
0

به تیرِ نگاهَت

سینه سُرخ گَشت

پرنده ی قَفسِ دلم

پریسکه
0

من از پاییز گله دارم

که با نیرنگ مِهر

به باد می دهد

آرزوی پرواز برگ ها را

پریسکه
0

پاییز گفت

برای پرواز

از شاخه جدا مشو

به زمین خواهی خورد

پریسکه دروی عشق
0

در مزرعه دل تو

حتی مترسک هم نبودم

هر چه عشق کاشتم

کلاغ ها درو کردند

پریسکه _ امام حسین
0

بعد از حُسین

فُراتِ سُرخ جاریست

از چشمانِ سیاهِ مُحرم

پریسکه
0

به سرودنِ خالِ لبت

پشتِ خطِ قرمزم

پریسکه
0

به زمین خواهد زد

آروزی پروازِ برگها را

بادِ پاییزی

که با نیرنگِ مهر بیایدپربسکه سرا علی احمدی
معرفی نامه علی احمدی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا سعید روحانی
معرفی نامه پریسکه سرا سعید روحانی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علی حسنی
معرفی نامه پریسکه سرا علی حسنی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا نیلوفر سلیمانی
معرفی نامه پریسکه سرا نیلوفر سلیمانی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا رسول مسعودی
معرفی نامه ی شاعر پریسکه سرا رسول مسعودی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دانیال رحمانیان
معرفی نامه پریسکه سرا دانیال رحمانیان را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا میترا زینلی
معرفی نامه ی پریسکه سرا میترا زینلی ( اله مهر) را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا رحیم گشتی
معرفی نامه رحیم گشتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حسن طرزی
معرفی نامه ی پریسکه سرا حسن طرزی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علیمحمد چهرازی
معرفی نامه پریسکه سرا علیمحمد چهرازی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علیرضا خسروی
معرفی نامه ی پریسکه سرا علیرضا خسروی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مجتبی نورانی
معرفی نامه مجتبی نورانی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است