پریسکه
0

بغض نبودنت

سکوت رامیشکند

دست من

آینه را

پریسکه
0

درتاریکخانه ام

عکس تو

هرشب

ظهور میکند

پریسکه
0

خطم

شکسته است

شبیه دلم

پریسکه
0

کوتاه کرد

دامن بلندشعرم را

خیاط ماهریست

پریسکه

پریسکه
0

به سرچشمه بایدرفت

وقتی به

چشمت

نمی ایم

پریسکه بشکن
0

بشکن میزنند

برای

دلم

سنگ ها

پریسکه
0

شکستنی ست

دل

با احتیاط ببرید

پریسکه
0

نخ بادبادکم که برید

کودکی

بااو گریخت

پریسکه
0

شانه بیاور

پریشان است

زلف دلم

پریسکه
0

 

اتفاقی

نیست

قاصدک

پریسکه
0

ما ظلّ خداییم

مدعی گفت ونفهمید

خدا

سایه ندارد

پریسکه
0

۰هوای حوّا که خوب باشد

زیرپامیگذارم

من آدم

بهشت را

پریسکه
0

انگور

حوّاى وسوسه انگیزیست

آدم

میل هبوط می کند

پریسکه شعر ملی
0

عنصری وابسته ی دربار شد

شاعری که

اشعار فاخر می سرودپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است