پریسکه
0

هر چیز به جایش

قشنگ می شود

مثل تو

در قاب نگاه من

پریسکه رقص باد
0

هیچ بادی نیست

که با موهایت رقصیده باشد

وتا ابد

سر بر دیوار نکوبد

پریسکه نقطه چین
0

جاده از رفتنت

بغض کرد

نقطه چین گذاشت

خط وسطش را

پریسکه
0

روز گار کودک لجبازیست

که با مداد سن

خط خطی میکند

صورت انسان را

پریسکه
0

کاش

فنجانِ شورِ کافه ی قرارت بودم

تا کسی لب نزند

به ردِ لب هایت

پریسکه
0

شانه هایم درد می کند

به جای سَرم

یادت را

بر دوش می کشد

پریسکه
0

سپیده دم

خمیازه کشید

کوچه ای که

انتظار قدمهای تورا می کشید

پریسکه
0

بی هیچ عصایی

دریا پلکهایم را شکافت

تا یاد تو

عبور کند

پریسکه
0

نقاش نیستم

اما هر روز

تورا

به اغوش خیال میکشم

پریسکه
0

مومیاییِ تمامِ اشکهای بر زمین نریخته است

شمع

پریسکه حباب
0

دریا پر از

بوسه های نشکفته می شد

اگر لب زدن ماهی

حباب داشت

پریسکه نمک
0

هر شب

نمک میپاشد

برزخم تنهایی ام

اشک

پریسکه
0

کاش برف ببارد

شاید دوباره

رد پایت

در کوچه پیدا بشود

پریسکه
0

کاش بادِ موافق بودی

وقتی کشتی خیالم

به سوی تو

بادبان باز می کند

پریسکه
0

کف دستهایم تاول زد

وقتی موضوع انشا

باز گشت تو بود

پریسکه حول خیال تو
0

چند ضلعی ذهنم

دایره میشود

وقتی حول خیال تو

میگردد

پریسکه
0

پنج شنبه خودش

فاتحه بر مزار بی کسی من

میخواند

پریسکه
0

 

درون ایینه

صورتکی پیر

به جوانی من

می خندد

پریسکه
0

اما و اگر ندارد

بگو نمی ایی

تا من

فوری بمیرم

پریسکه
0

سالهاست رفته ام

از خاطر نیمکتی

که به جای نشستن

از ان عبور کردی

پریسکه
0

دریای تنهایی

تبعید میکند

دل عاشق را

به جزیره اشک

پریسکه
0

اهی که دامان تورا نگرفت

دودش پر اب کرد

هر دو چشمم را

پریسکه
0

بر شیار های لبم

بذر دوست داشتن

پاشیده ام

ببوسی سبز میشوند

پریسکه
0

اشک و اه من

پشت پای رفتنت

اشی دهن سوز

پخته اند

پریسکه
0

خاطراتت

حبس گشته درون سینه ام

نفس نمی کشم

تا با تو زندگی کنم

پریسکه
0

غیر قابل پیش بینی میشود

حال و هوایم

وقتی هوای دیدن تو

به سرم میزند

پریسکه
0

انتظارت را می کشم

و دود میکنم

تمامِ خیالبافی هایم را

پریسکه
0

در تاب موهایت

ارام

به خواب میروم

پریسکه
0

روزی در خط و خالت

محو بودم

حال گشته ام

پونه سر راهت

پریسکه
0

خواستن تو

تمام توانستن من بود

نرسیدن

نصیب پاهایم شد

پریسکه
0

صورتم را

با سیلیِ دستی سرخ می کنم

که از آسمان

خالی برگشت

پریسکه
0

پرِ پرندگانِ بالشم

خون ناحقی

به گردن خوابهایم انداخته است

پریسکه
0

چشمهایم

ظرف ابی بود

که بدرقه

خاک قدمهایت شد

پریسکه غرق ماتم
0

در شط رنجِ یادِ تو

غرق در

ماتم گشته ام

پریسکه
0

دیدار تو وضو نمیخواهد

میترسم وقت امدنت

قضا شودپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است