پریسکه
0

به انفجار دلم

چه سلاح سنگینی ست

شلیک نگاهت

پریسکه
0

سنگین بود

بر دوش فهمش

حرف های به زمین خورده ام

پریسکه
0

دلش را زده بودم

 

بالا آورد

حرف های شیرینم را

پریسکه
0

خیس می شوم

زیر بارش باران بی وفایی ات

باچتری باز

پریسکه
0

ژنتیک بهانه است

وقتی فرو می ریزند

موهایم

از بی شانه ای

پریسکه_ حرف های ناگفته
0

کفش هایم

دهان باز کردند

از بس حرف های ناگفته ام را

قدم زدند

پریسکه _ بیراهه
0

دلتنگی ام آغاز می شود

با پوشیدنِ کفشِ تنگی

که مرا با خود

به بیراهه می برد

پریسکه _ چکه
0

بعد از رفتنت

خشک نمانده است

هیچ پیراهنی

از چکه ی خیالِ توپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است