پریسکه
0

برف می بارید

به خانه ی من پناه آوردی

ومرا ازاین سرمای کشنده

نجات دادی

پریسکه
0

به احترام موهای سیاهت

بلند شد

یلدا

پریسکه
0

بادگیرهادرهوای تو

به دورخودشان می چرخند

وگیرمی دهند

به هربادی که ازراه می رسد

پریسکه
0

دفترخاطراتم راگشوده ام

ورق برمیگردد

اگرنسیم موهایت

بوزد

پریسکه
0

به هیچ صراطی

مستقیم نیست

دلی که

مایل به تو شد

پریسکه
0

وقتی اینگونه می پایمت

زیرچشمی

یعنی که

روی چشمم جاداری

پریسکه
0

گورم راگم کرده ام

ازوقتی که

فاتحه ام راخوانده ای

پریسکه
0

دلم

عزادار کسانی شد

که در محرم

دلی از عزا در آوردند

پریسکه
0

موهای بلندت

کوتاه میکند

دست شب را

از روزگارم

پریسکه
0

جواب ظالمان

روشنایی است

نور

چشمشان را میزند

پریسکه دل سنگ
0

هدف ام درزندگی

دلت بود

تیرم به سنگ خورد

پریسکه
0

گفتیم

یک چشمه بیا

آب شدی رفتی توی زمین

پریسکه
0

دلم رادست تو داده ام
حالامی فهمم
دست روی دلم نگذار
یعنی چه

پریسکه زنگ
0

دراین گوشه

دلم دارد زنگ میزند

ولی انگار

گوشی دستت نیست

پریسکه امام رضا (ع)
1

می خواهم 

گوشه ای از نگاه خدا را

«وام»بگیرم

«ضامنم»میشوی آقا؟

پریسکه
0

عشق یعنی همین

قامتم منحنی

دلم شکسته

خیالت تخت

پریسکه اجتماعی
0

مرد را

شکسته می نویسند

در زیر خط فقر

 

پریسکه
0

نگاهت را دوختی به من

توی نخت رفتم

حالاسال هاست

سوزنم روی تو گیر کرده است

پریسکه
0

چندباربگویم

موهایت راببند

ببین

دارد دلم را باد می برد

پریسکه
0

سنگ تمام گذاشته ای

برای شکستن

دل شیشه ای ام

پریسکه
0

چراغ سبز

نشانم دادی

قلبم ایستاد

پریسکه
0

عشق یعنی همین

قامتم منحنی

دلم شکسته

خیالت تخت

پریسکه سایه
0

دلم میسوزد
برای آفتاب
وقتی پلکهایت را
سایه میزنی

پریسکه
0

چشمهای من

کورترین نقطه ی دنیاست

وقتی نیستی

پریسکه نقشه راه
0

تو راهت را

کشیدی و رفتی

چه نقشه ی راهی

ازاین بهتر

پریسکه
0

حاشیه نرو

اگردرمتن حوادث نباشی

شعری سروده

نخواهد شد

پریسکه
0

بهشت را به جان می خرند

اما به جان دیگران

تکفیری ها

پریسکه امام زمان
0

آفتابی نشو

ماه من

شهرپرشده از

آفتاب پرست

پریسکه
0

بی دست وپا نیستم

تورا که می بینم

دست وپایم را

گم می کنم

پریسکه
0

چه کسی گفته است

باد آورده رابادمیبرد

مگرعطرتورا

بادنیاورده بود

پریسکه
0

گل پشت ورو

دارد

که ازوقتی به من پشت کرده ای

دلمرده ام

پریسکه
0

دلتنگ یعنی من

که باخیال تو هم

دلم وا نمی شود

پریسکه
0

روزگار من

چکیده ای است

از چشمهای تو

پریسکه
0

عشق یعنی همین

توبرای خودت زندگی کنی

ومن

برای توبمیرم

پریسکه موج دریا
0

دلم را

به دریا زدم

دریا

موجی شدپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است