پریسکه
0

به پیشانی دلِ بیابانی ام

چه دستمالِ خیسی ست

اشکهای نبودنت

پریسکه
0

بعدِ رفتنت

شعر می زایم

با ناله های فراقت

پریسکه
1

مهرچشم تو

چینی دلم شکست

سنگین بود

برخورد نگاهت

پریسکه
0

بهمن ترین ماهِ تمامِ سالَم

زیر آوارِ یخِ نگاهت

پریسکه
0

وقتِ خداحافظی ات

شکست

دلِ همه ی سلام هایم

پریسکه
0

هیچ موجِ دریایی

به پای گیسوانت نمی رسد

اگر باد موافق باشد

پریسکه
0

این بار

صیاد به دام افتاد

بس که چشمانِ آهو

سگ داشت

پریسکه
0

در سر گردنه ی غم

به کمینِ آه نشسته است

دردِ فاصله ها

پریسکه
0

من

پایانی بی آغازم

در دستِ سرنوشتپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است