پریسکه
0

ای ابرِ سیاه

در شعرِ سپید من

چه میکنی

پریسکه
0

بدون تو

تنهایی قد می کشد

چه می شویم

تو و من

پریسکه
0

چه

سیب شیرینی

میشود

بوسه ی لبانت

پریسکه
0

از گرمای عشقی

که نبود

یخ بستم

پریسکه
0

چمدانت را

خالی نبند

ازمن

پرش کن

پریسکه
0

چشمانم را

ردیف شعرهایت می کنم

نگاه ات چه قافیه ای می بافد

پریسکه
0

از آغازشعرمتولد شد

انگار شاعر

از پایان به آغاز راه رسیده بود

پریسکه
0

اصلن حوای ات می شوم

تو اگر

آدم باشی

پریسکه
0

چقدر گم می شوم

درقلبی

که دوست داشتنت را

پیدا می کند

پریسکه
0

توبخندی

آسمانم

شیرین میشود

زمینم کندوی عسل

پریسکه
0

به ساز من

پیچکی می شوی

که نیلوفرانه می رقصی

پریسکه
0

بر طناب دار

می رقصم

تا تونفس بکشی

پریسکه
0

من باشم

چشمانت

وکافه ی دستانم

پریسکه
0

شادی هایم را

قاب گرفتم

من به آهی قانعم

پریسکه
0

صندوق دلم رابازنکنید

همه ی آرا

به نام اوست

پریسکه
0

رویاها

وقتی خلق میشوند

تو در آینه نگاهم

آفتاب می شوی

پریسکه
0

سایه ی تنهایی ام

غمگین تر از

چشمانِ توست

پریسکه
0

دوقطب دارم

نوروزیا سیزده

بیا

تا باهم آرزو  گره بزنیم .

پریسکه
0

آینه راست می گفت

که پاییز رسیده است

زنی موهای سپیدش را

شماره می کرد

پریسکه
0

آینه راست می گفت

که پاییز رسیده است

زنی موهای سپیدش را

شماره می کرد

پریسکه
0

اگر درچشمانت

سبز شوم

بهار

به آغوشم می کشد.

پریسکه
0

مثنوی من

پلک نزن

واژه هایم

دیوانه میشوند

پریسکه
0

حس میکنم

سکوت

چه دل بزرگی دارد.

پریسکه
0

درخیال تو

شانه به شانه

گیسوانم را به شب

گره زده ام

پریسکه زمانه
0

زنی رنجهایش را

روی چشمانش می گذارد

زمانه کنارچشمانش

خط می کشد

پریسکه
0

رویاها

وقتی خلق میشوند

تو در آینه ی نگاهم

آفتاب می شویپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است