پریسکه
0

چشمانت آغازفتنه بود

آنگاه که جای آفتاب

ازپشت رویایم تابیدی

پریسکه
0

تا تو

نقاشِ دلتتگی ام هستی

بالاترا ز سیاهی

نیست رنگی

پریسکه
0

بیا وبشکن

سکوتم را

شبیه دلی

که شکستی ورفتی

پریسکه
0

از کاروان ایلت

تنها

ردنگاهت مانده ست

دردشت دلم

پریسکه
0

چه تلخ اند

قهوه ها ی نرسیدن

اما من

دست از نوشیدن بر نمی دارم

پریسکه
0

صبح

یک اتفاق زیباست

که از پنجره ی چشمان تو

می افتد

پریسکه
0

سرش را

گذاشت روی شانه ام

دنیا بخواب رفت

پریسکه
0

با توست روی غزلم

ای غزالِ گریز پایم

بگو

چند دفترِ دیگر می آیی

پریسکه
0

بعد باران

همیشه پیدایی

میانِ قوس غزل هایم

پریسکه
0

خیالم شب را

می نشیند به سکوت

تا بشنوم از دهان پنجره ها

شعر چشمانت را

پریسکه
0

چشمانت که رفت

درخواب قلم

هر شب تکرار می شود

مرگ غزل

پریسکه
0

تو بخند

بسیجِ تمام دل

برایِ شورشِ دلخوشی ها

بامن

پریسکه
0

مشتری مداری کن

که دلم می چرخد

برمدارِ چشمانت

پریسکه
0

بیا بدست بگیر

نبض قلمم را

که بغض دارد می شکند

قلبِ شعرم را

پریسکه
0

بگذاربزنم داد

دوست داشتن را

تا بداند مرداد

که گرمایش از توست

پریسکه
0

قطعه ای ازبهشت ست دلم

آنقدر

هرصبح گلبوسه ات

ریخته است کنار پنجره

پریسکه
0

می گویند آدم را با گِل سرشته اند

گُل من بیا

تا هر روز شوم

خاڪ پای دلت

پریسکه
0

رنگ چشمانت

آنقدر شیرین ست

که تلخ مینوشم

قهوه ام را

پریسکه
0

میشود قفل

لبانم

وقتی

نگاهت می آید به حرف

پریسکه خیال پنجره
0

حتم دارم که می آیی

چقدر شفاف ست

خیال پنجره

پریسکه
0

صبرآمدنت

به اندازه ی کوهیست

ودلم حجم قفس

پریسکه
0

چشمانت

که می آیند

برمی داردترک

میوه ی رسیده ی بغضم

پریسکه
0

هرشب می بوسم

پیشانی شب را

آنجا که می آویختی

شب بخیرهایت را

پریسکه
0

تا لمس می کنی

دستانم را

واژ ه هاگل می کنند

شعرمتولدمی شود

پریسکه
0

دلخوشی ام قابیست

که در آن زندانیست

لبخندت

پریسکه
0

تخت طاوس من

همان

عرض شانه های توست

پریسکه خیس خورده
0

خیس خورده ی بارانِ خیالِ تو ایم

من و این خیابانِ همیشگی

پریسکه
0

آنقدر

ڪــــشیده ام

دردتنهایی ات را

که دارم میشوم معتادت

پریسکه
0

آنقدر

ردیف کرده ام ساعت شنی را

برای دیدنت

شبیه کویرست دلم

پریسکه
0

نه چشم به زمین دارم

نه به آسمان

آنگاه که نخ خیالم

دست نگاه توست

پریسکه
0

وای برصبحی

که بازنکند

لبخندت

گره از دیدارمان

پریسکه
0

لبریز غروبم

آنقدر

پابه پای رفتنت

دویده است خیالم

پریسکه
0

دلمـ تاریک است

هلال کن چشمانت  را

برای لحظه ی دیدار

پریسکه
0

رنگ می بازد

شب

وقتی طلوع می کند

چشمانت

پریسکه
0

وقتی طلوع می کنی

از پشت پنجره ی صبح

زجه میزند

دلتنگی درمنپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است