پریسکه
0

پای  رفتن ام را

نبند

زمین گیر می شوم

در ساحل یادت

پریسکه
0

پای  رفتن ام را

نبند

زمین گیر می شوم

در ساحل یادت

پریسکه
0

پینه بسته است

نگاهم

در زخمهای بی امانِ دستانت

پریسکه
0

چه حضور

نا جوانمردانه ای

دل سنگی تو و

آیینه احساس من

پریسکه
0

باد

عطر موهایت را می وزد

دوباره

هوایی ات شده ام !

پریسکه
0

من خیس از حادثه ی بارانم

چتری باش

برای دلتنگی ام

پریسکه
0

بغض

گلوی شعرم را بریده

مرهم باش

پریسکه
0

بی تو هر روز

مثل اهوازم

پر غبار و بی نفس

پریسکه
0

به موج ها گفته ام

مرا به ساحل نکشانند

بی تو

به گل می نشینم

پریسکه
0

به موج ها گفته ام

مرا به ساحل نکشانند

بی تو

هوا کم می آورم

پریسکه
0

با من بمان

بی تو

سقف واژه هایم کوتاه می شود

پریسکه
0

هوای پریدن دارم

در آسمان خیال تو

من بال می گشایم

تو سینه ات را

پریسکه
0

تمام باورهایم

فرو ریخت

چون کوهی از بهمنپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است