پریسکه
0

کفش عمر

آویزانِ زمان خواهد شد

وقتی قدمها

به خط پایان برسند

پریسکه
0

کاش بالا نشینان

درشت ببینند

ریزگردها را

پریسکه
0

طعم دلتنگی می دهد

میوه درختِ تنهایی

پریسکه
0

واژه های خام دفتر زندگی

زیر خاکِ فراموشی دفن نمی شوند

گرمای یاد تو

شعرم را پخته می کند

پریسکه
0

برفی که از نگاهت بارید

تمامِ خاطراتم را

زنده به گورِ بهمن کرد

پریسکه
0

از نفاق اهل بازار

دست به دست

سکه هم

دو رو شد

پریسکه
0

شیرین تر ین حادثه ای

بر اوقات تلخم

باز دوباره برایم

قند پهلوی چایی شو

پریسکه
0

دلشوره گرفت

درحبس دلتنگی

خیارشور هم

 

پریسکه
0

نیروگاه ایمانم

آتش گرفت

از جرقه ی برقِ نگاهت

پریسکه
1

چقدر بُرنده است

تیغ حرف پوست کنده

پریسکه
0

سنگینی می کند

بر عقربه های زمان

خواب های عمیقم

پریسکه
0

درشبِ خستگی

به روز می شود

افکارِ به خواب رفته ام

پریسکه
0

سوت می کشد

ازفکر جدایی

قطار آرزوهایم

پریسکه
0

ظهر تابستان

بستر داغی بود

بوسه خورشید بر تن زمین

پریسکه
0

تا در خود

خرد شدم

دلش برایم شکست

آیینه

پریسکه
0

از وقتی روزگار

نمک پاشید

در زندگیم

دلشوره گرفتم

پریسکه
0

شادی با لبخندی بیدار شد

وقتی  غصه

خودش را به خواب زد

پریسکه
0

پیچ در پیچ شد

کوچه های زندگی

وقتی

مرا پیچاندی

پریسکه
0

شطرنجی شد

صفحه ی دلم

وقتی خانه به خانه

ماتِ نگاهت شدم

پریسکه
0

له شدم

زیر پاهای روزگار

وقتی از

چشمِ زندگی افتادم

پریسکه
0

به پهنای دشت

در غربت

نشست

آفتاب

پریسکه
0

غربت خوش رنگیست

غروب

پریسکه
0

آنقدر

رو به درمنزلتان

ایستادم

رودربایستی دارم

پریسکه
0

نرخ کریستال را شکست

نگاهِ بلورینت

پریسکه
0

مرا ترک کرد

شنید صدای رفتنش را

دیوار دلم

ترک برداشت

پریسکه
0

نیش می زند

قلمت را نمی گویم

کشنده است

حرفهایت

پریسکه
0

گل آرزو

می روید

زیر تندبادحوادث

در باغچه خیال

پریسکه
0

خرداد

می رود

اما درد هایم

تیر می کشد

پریسکه
0

مرگ زیر پاهایش نشست

لرزید

شانه های شهر

پریسکه
0

درخت وجود انسان

آتش گرفت

با سیگار برگ

پریسکه
0

آسمانی شد

وقتی

بالا را نگاه کرد

زمین

پریسکه
0

خاطراتی درشت دارد

چشمی که

پر اشک است

پشت  خاکریز

پریسکه
0

دوربین و عکس

بهانه بود

خاطرات تو

به من نزدیک تر است

پریسکه
0

اتاق به اتاقِ خانه اش

اشک و گریه است

پیاز

پریسکه
0

در هجوم

ارتش غم

سقوط کرد

پادگان دلمپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است