پریسکه
0

طلوع دیدارت

پایانِ شب دلتنگی ام بود

پریسکه
0

زمینگیر می کند

ریزگردها را

پاتکِ بارانی ابرها

پریسکه
0

ابر چشمها که ببارد

آسمان دلم

پاک می شود

از غبار غم ها

پریسکه
0

چشمانِ بارانی ام

با پرگارِ قطره ها

ترسیم می کند

دایره ی موجِ خاطره ات را

پریسکه
0

بر قالی ایمان

نقشی خدایی بست

گرهِ مهر مادری

پریسکه_ ویژه محرم
0

در زمینی تفته

می جوشد از طبع بلند

چشمه ی خونِ حسین

پریسکه خاطرات جنگل
0

جنگل از خاطره تهی شد

وقتی درخت

به باد پائیز سپرد

برگ برگ دفترش را

پریسکه _ چشم چراغ
2

شب که نابینا شد

باز می شود

چشم چراغهای شهر

پریسکه
2

خورشید

غروب می کند

در خون خویش

با پنجه های ستمگر شب

پریسکه
0

سپید بخت می شوم

اگر

در آسمانِ خانه ی دلم

طلوع کنی

پریسکه
0

اشاره به

خورشیدِ تابستان دارد

انگشت خونینِ دماسنج

پریسکه
0

سیبِ مادر

که بر زمین افتاد

همه عزادارِ نیوتن شدند

پریسکه
0

به تیغِ خیانتش درید

انگشت پشتم را

گُلِ بَدَلی

پریسکه
0

بیرون کشید کارگر

ازجبینِ ملتهب زمین

عرقِ  دُرّ سیاهِ را

پریسکه سایه ی جهل
0

سایه های جهل

کوتاه آمدند

وقتی خورشید علم

اوج گرفت

پریسکه
0

مادر آسمان

ازسینه ی خورشید

سیراب میکند

طفل گیاه را

پریسکه رطب عاطفه
0

رطب عاطفه ات

شهد جنوبی نپزد

تا نفس

در گروِ شرجیِ گرما ننهی

پریسکه
1

در یلدای ظهرِ تابستان

خرسِ زمستان می شوند

پلکهایمپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است