پریسکه
0

دست های مرا کسی نگرفت

جز دیوار

که حسرت رفتن داشت

پریسکه
0

اشتیاق درختی

درمن است

که هنوز

منتظرنشستن پرنده ای است

پریسکه
0

دست های تو

تکه هایی  از

یک اردیبهشت است

در این هوای سرد طوفانی

پریسکه
0

من تنها پرنده ای بودم

که در انبوه برف

بال هایم

گرمای دست های تو را داشت

پریسکه
0

من تنها پرنده ای بودم

که در انبوه برف

بال هایم

گرمای دست های تو را داشت

پریسکه
0

زیبا تو بوده ای

که حیف سهم آینه شد

و سایه ات

 

علیرضا محسنی

پریسکه
0

برسر من چه آمده است

که از مرگ می ترسم

نه از دوریت واینکه نیستی

 

علیرضا محسنی

پریسکه
0

ماه درون کفش کودکی نشسته است

که پاره است

 

علیرضا محسنی

پریسکه
0

پاییز جایش را به زمستان می دهد

اما گلی را

که درسینه ام گذاشتی باور نمی کند.

 

علیرضا محسنی

پریسکه
0

توکه رفتی

من واین شهر

به غم تکیه زدیم

 

دکتر علیرضا محسنیپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است