پریسکه
0

کفنی از آسمان بود

نشستن برف

روی برگ های زرد

پریسکه
0

سوراخی که

موش حفرکرد

لانه ی مار شد

پریسکه
0

ترازویِ عدالت

کالایی ندارد

برای فروش

پریسکه
0

فتیله ی دینامیت را

روشن کرد

کبریت بی خطر

پریسکه
0

چه گفته ای به پنجره

ای خورشید

که با طلوع شیشه ها

اشک می ریزند

پریسکه
0

حریم من در امتداد

چشم های تو ست

حیف که تو

نزدیک بینی

پریسکه
0

درخت

نیک سرشت بوده

که برکنده اش روئیده

قارچ های سفید

پریسکه
0

به مترسک بیاموز

چگونه زیستن را

ای آدم برفی

پریسکه
0

ای پروانه بنشین کف دستم

و  از زیبایی های

آنکه تو را

نقاشی کرد بگو

پریسکه
0

تا به موهایش

چنگ زدم

خوابم کرد

پریسکه
0

به خورشید صبح بخیر گفتم

لبخند زد و گفت

من از بدو تولد

تابحال نخوابیده ام

پریسکه
0

برای جستجو

به آن دنیا رفت

مادری که فرزندش

مفقودالاثر بود

پریسکه
0

درنقش عقاب

بازی می کنند

کلاغ های شهر ما

پریسکه
0

توازن قلبم بهم خورده

بیا که لبانت

زیر زبانی ست

پریسکه
0

ازگودال بمب

چشم به جهان گشودند

نوزادان قورباغه

پریسکه
0

شیار های صورتم

آب راه های

اشک است

پریسکه
0

تا قرص ماه

به  کاسه ی آب افتاد

به رفع سردرد

نوشیدم

پریسکه
0

باحجاب به ساحل بیا

وگرنه موهایت

نسیم را طوفان می کند

دریا را مواج

پریسکه
0

در انبوه موهای سپیدم

چند تار سیاه

خجالت می کشید

پریسکه
0

دشمنان ماچقدر ابله اند
سر می برّند
بی خبر از
ریشه

پریسکه
0

دیشب که تو

به آسمان نگاه می کردی

من از چشم هایت

ماه و ستاره می چیدم

پریسکه حبس ابد
0

به جرمِ گرایش به دریای آزادی

حکم ابد صادر کرده اند

برای ماهیان آکواریوم

پریسکه درز
0

خورشیدِ انگشتانم

از کدام درز بتابد

وقتی به بادِ سیاهِ شب دادی

موهای اشفته ات را

پریسکه برنده
0

اسب برنده شد

چابک سوار

تازیان اش را

بوسید

پریسکه
0

بر روی جنازه ی تصادف

پول انداخته اند

به اندازه ی خریدِ یک کفن

پریسکه
0

چه جفت و جور شد

وقتی قابله

با غسال

ازدواج کرد

پریسکه روسپید
0

مژده ای موهای سرم

از امتحان روزگار

رو سفید در آمدید

پریسکه موی سفید
0

همگی تسلیم شده اند

سیاهی نمانده

در موهای سرم

پریسکه
0

همه پشت سرت

آب ریختند

من اشک

پریسکه
0

گردو غبارکه می آید

جای اعتراض نیست

خاک مهاجر

به موطن برگشته است

پریسکه
0

حرف تمام موهایت را

یک تاری که

بیرون از روسریت

می رقصید گفت

پریسکه
0

چه بر سردرختان آورد

نجار

قصاب جنگل

پریسکه تیغ جراحی
0

طبیبان جوابم کرده اند

آخرین علاج

تیغه ی لبان توست

پریسکه
0

روز بارانی

ناودانی خانه ی ما

شعر می خواند

پریسکه
0

کلیّه فروشان

تن فروشان

واقعی اندپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است