پریسکه
0

تقدیر را بهانه نکن

تو با پای خودت رفتی

پریسکه
0

لا اقل

به خوش خیالیِ دلم رحم کن

هنوز هم امدنت

ذوق مرگش میکند

پریسکه
0

یا تو تمامِ من باش

یا من تمام میشوم

پریسکه
0

کمی به من برس

من از رسیدنِ تو

حالم خوب می شود

پریسکه
0

تو از محال ترین

ارزوهای منی

از همان هایی که ادم را

به گور می برد

پریسکه
0

تا چشم کار میکند

حوالی ام از

نبودنت پُر است

پریسکه
0

انقدر بد رفته ای

که هیچ امدنی

حالم را خوب نمیکند

پریسکه
0

حواست به پنجره باشد
قاصدکی را
با کوله باری از “دوستت دارم” ها
دست باد داده ام

شعر پریسکه
0

ردپای عشق را گرفتم

سر از آغوش تو

درآوردپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است