پریسکه
0

اقبال را

به دارِ فحش می آویزی

وقتی شغال ها

سهمِ ناچیزت را می برند

پریسکه
0

زندانیِ حنجره است

جیغِ زخم

در جهنمِ فریاد

پریسکه
0

به تشنه گیِ لبانِ عشق

فنجانی نگاه بنوشان

تا نسوزد

در آتشِ بی قراری

پریسکه
0

گُم شد

ترازویِ عدالت

در

نابرابری ها

پریسکه
0

زندانی بود

جیغِ زخم

در انفرادیِ سکوت

پریسکه
0

وَ تکثیر می شوند

اندیشه ها

حتا

بالای دار

پریسکه
0

صبح ام را

با تو آغاز می کنم

وَ با تو به پایان می برم

زندگیِ هر روزه ام را

 

طاهره شارمی

شعر پریسکه
0

نفس هایِ بریده

فرهنگِ زندگی است

در پس لرزه های عمر

 

طاهره شارمی

پریسکه
0

آوازِ مخالف سر می دهد

تا سوار بر قطارِ سه گاه

بخواند

گوشه یِ مقلوب را

 

طاهره شارمی

پریسکه
0

بی تابی می کنند

واژه ها

در جرقه هایِ

پریسکه

 

طاهره شارمی

پریسکه
0

دوزخِ درد را

به آتش می کشم

باعشقی که در من

آتش فشانی می کند

 

طاهره شارمیپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است