پریسکه
0

دلم

غرقِ قعرِ اقیانوسِ نگاهت شد

ِارزشش را داشت

یاقوتِ چشمانت

پریسکه
0

در مسیرِ قطارِ اعتماد

روی ریلِ زندگی

کاش کوهی

ریزش نکند

پریسکه_ چتر آسمان
0

خیالی نیست

باران ببارد

با تو که راه بروم

آسمان چتر من است

پریسکه
0

تبعیدی کهکشانِ رویاها

به دلِ زمینی ام شد

شهابِ آرزویت

پریسکه
0

آغوشت شیرین است

چون شکلات

محصور در پوسته بازوانت

پریسکه
0

بعد از رفتنت

سکوت می نوازد

سازِ دلی که

با نفس های تو کوک کرده بودم

پریسکه تکیه نامردی
0

آوار شد

دیوار اعتمادم

وقتی به نامردی

بر آن تکیه زدی

پریسکه یورتمه خیال
0

تمامِ دشتِ خاطرات را

یورتمه می رود

اسبِ سرکشِ خیالم

پریسکه
0

رسیدن به تو را

ادامه می دهم

در ترافیکی

از بوق های ممتد

پریسکه
0

آفتابی می شود

وجودم

وقتی باز میکنی

پنجره ی چشمانت را

پریسکه
0

#

 

چقدر زرد و شکننده شده اند

برگها

مگر پاییز

چه در گوش درختان زمزمه کرده ست

پریسکه تکاپو
0

گیسوانِ دنیا را

غرق در تکاپو کرده است

امواج زرینِ خورشیدپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است