پریسکه
0

چه رهاییِ

بیهوده ای دارد سرو

وقتی نیلوفر

عاشقانه اسیر مرداب است

پریسکه
0

دستمالی نَمدار می خواهد

دخترِ خوزستان

خاک گرفته است

عینک خدا را

پریسکه
0

پرواز را

مدیون باد های مخالف است

بادبادک

پریسکه
0

یک لحظه در ذهنم

سکوت کن

می خواهم با خیالت

خلوت کنم

پریسکه
0

آجر های بیرون زده ی نیامدنت

دارند کم کم می گریزند

از دیوار کهنه ی خیالم

پریسکه دست در دست
0

دیوارِ اتحاد

آجر های دست در دستِ هم

پریسکه سخاوت
0

سخاوت

لوله ی ترک خوده ایست

که در دلِ شکافته ی آسفالت

گنجشکی را سیراب می کند

پریسکه
0

خیالی نیست

شب فرا برسد

من در خانه ام

خورشیدی چون تو دارم

پریسکه
0

من و قناری

در قفسی با درِ باز

بیزاریم هر دو

از پروازِ بی تو

پریسکه
0

از دریچه ی چشمانم لو می رود

انگار موش دارد

دیوار نوشته های نگاهم

پریسکه مداد تراش
0

سکوتت

مداد تراشیست

که زبانِ شعرهای سیاهم را

درازتر میکند

پریسکه قربانی
0

گوسفندان وحی

خیالتان راحت

در خاورمیانه

فقط انسان قربانی می کنند

پریسکه خرافه
0

دو دلی شنا می کند

وقتی که اندیشه

آبیست راکد

در استخری بنام خرافه

پریسکه
0

میخت شدم

وقتی چکشی بود

قدم های پاشنه بلندت

پریسکه
0

وقتی چشمی

مرا نمی خواند

لال می شود

زبان نگاهم

پریسکه
0

جن زده شده است

بی تو

متروکه ی دلم

پریسکه
0

جواب نداردگاهی

حرفهای ناحق

مثل

حرف رفتنت

پریسکه
0

از بانک چشمهایت

وام می گیرم

نگاهت را

پریسکه
2

در جنگِ بینِ عقل ودلم

تو چه بیگناه

اسیر می شوی

پریسکه
0

یک لحظه

در ذهنم سکوت کن

می خواهم با خیالت

خلوت کنم

پریسکه
0

می ترسم

من از تاریکی

وقت رفتن

چرا ماه را بردی

پریسکه
0

مستعمره کرده ا ی

جسمم را

کاش انقلابی کند

روحم

پریسکه
0

حرف به حرف

تزریق کن

کلامت را

در شاهرگ احساسم

پریسکه
0

یادت

بیهوده شلاقم می زند

من اسطوره ی صبرم

پریسکه
1

بهترین

سمفونی جهان را میشنوم

وقتی

صدایم می زنی

پریسکه
0

حرفی بزن

تا گل کند

گلدان خالی دلم

پریسکه
0

آماده ی پروازی

قدمهای من

بهانه است

کبوتر

پریسکه
0

بهترین

سمفونی جهان را میشنوم

وقتی

صدایم می زنی

پریسکه
0

نیست جای سوزن انداختن

انبار کاه است

دلتپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است