پریسکه
0

دوری از چشمان تو بود

سختی روزگاری

که از پای درآورد

دلم را

پریسکه
0

از آزادی  پرسید

تا از پیله اش رها شد

پروانه

پریسکه
0

سحرخیز شده اند

تا شعر کنند

طلوع چشمان ات را

واژه ها

پریسکه
0

در تو می دید

جوانی اش را

آینه ی پیر

پریسکه
0

در تو می دید

جوانی اش را

آینه ی پیر

پریسکه
0

صعب العبورترین جای دنیاست

دلت

وقتی نگاهت

زمستانی می شود

پریسکه
0

از دست گلوله ها

می گریخت پرنده

خودش را

در آغوش درخت انداخت

پریسکه
0

دست شان به شعر نمی رود

واژه ها

بی چشم های تو

پریسکه
0

فواره ی بوسه ست

می نوشم لبان ات را

پریسکه
0

قحطی آفتاب بود

دست به دامن چشمان تو شد

آسمان

پریسکه شب
0

وحشت زده از خود

به صبح پناه برد

چشمش به آینه افتاده بود

شب

پریسکه تاب پدر
0

بال و پر نمی خواست

پرواز

تا سقف آسمان می رفتم

با تاب دست های پدر

پریسکه
0

روشن است

با شمع خاطره

حجله ی نبودن ات

در کوچه ی دل

پریسکه
0

برگ ها

اشک های درخت اند

که در کوچ پرنده ها

به زمین می ریزند

پریسکه
0

آتش دل من است

که شعله کشیده است

این آتش بازی که

به تماشا نشسته اید

پریسکه
0

@periskeh

به سینه می زنم

سنگ عشقی که

شکست

شیشه ی دل ام را

پریسکه
0

صدای آسمان هم درآمد

رعد

پریسکه
0

بی شنیدنش

خواب نمی رود قلبم

قصه ی هزار و یک شب است

چشمان تو

پریسکه – شعر نوین
0

خوب جور ما را می کشند

پرنده ها

با آوازشان که

سکوت را می شکنند

 

زهره خلیفه

پریسکه -شعر امروز
0

قحطی آفتاب بود

دست به دامن چشمان تو شد

آسمان

 

زهره خلیفه

پریسکه – شعر امروز
0

گلی که بوی مرگ می دهد

خشخاش

 

زهره خلیفه

پریسکه
0

دامن آسمان را هم گرفت

آهی که بلندشد

از سینه ی آتش نشان ها

 

زهره خلیفه

پریسکه
0

مرگ را زندگی می کردند

کارتن خواب هایی که

گورخواب شدند

 

زهره خلیفهپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است