پریسکه_ نخ کش
0

عمر را

نخ کش می کند

سیگار

پریسکه
0

چشمم

تا به چشم ایینه افتاد

ترک برداشت

پریسکه
0

ابر قطره قطره

اب شد

برای محبوب اش

زمین

پریسکه
0

چو نگاه عاشق

مهتابی کرد مرا

ماه

پریسکه
0

دیدم عکس ام را

در البوم ات

رود

پریسکه
0

غروب

غم روز است

که با شب می رود

پریسکه
0

اویزه گوشت کن

صدای حلقه ی در را

اومی اید

پریسکه
0

شکوفه می زند حالم

وقتی حجاب صورتت

رنگ سرخ می پوشد

انار

پریسکه
0

فوت کوزه گری بلد نیستم

می سپارمت بدست باد

قاصدک

پریسکه
0

بعد ابستن از روزهای سخت

مرداب هم گل گاشت

پریسکه عمر
0

حاصل جمعِ عمرم

از من کم کرد

زندگی را

پریسکه
0

بغض چشمانم

می سراید شعر

ببخشید اگر خیس است

پریسکه
0

به موی افشانت

چنگ نزن

که صدای ساز بیدار می کند

این عاشق خفته را

پریسکه
0

دریا دریا

اشک ریختم

ببین

چشمِ اقیانوسی ام را

پریسکه
0

تعقیبم می کرد

تا غروب خورشید

سایه

پریسکه
0

رد پایش هنوز

روی رود راه میرود

باد

پریسکه
0

چو بذر ی جوانه زد

شن

در سرابِ صحرا

پریسکه
0

از دوری یار

چِشمه گشته است

چَشم

پریسکه
0

از نگاه مردمان چشم ات

سر ریز میشود

شعرم

پریسکه
0

خبر از باد رسید

شکست گسلی

کمر کوه را

پریسکه
0

بعد رفتنت

قدم میزنم

با عصا

پریسکه
0

حاصل سکوت اش

نیلو فران ابی است

مرداب

پریسکه
0

سراب

رویای صحرا است

پریسکه آب پشت سر
0

وقت رفتنت

اب شدم

پشت سرت

پریسکه چشم پراشک
0

چشمِ  پر  اشکِ زمین است

دریا

پریسکه
0

قلمم

برای نوشتن اسم تو

بلند میخواند

به نام خدا

پریسکه
0

هم تراز دلتنگی من

نگاه کویری توست

پریسکه
0

ساحل با همه بزرگی

نمک زندگی اش دریا است

پریسکه
0

در اندیشه ی خواباندنِ شب است

صبحپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است