پریسکه
0

آفتابی شو

ز این همه سرما

حوصله ام سَر رفته

به آب شدنم می اَرزد

پریسکه
0

رازیانه های ذهنم

روزنه ی ماه را بلد شدند

وقتی

چشمانت را از من گرفتی

پریسکه
0

خوشبختی هایم را میشمارم

لحظه به لحظه

نکته به نکته

یکی مانده تا کامل شود

پریسکه غزلهای عریان
0

آبروی غزلهایم رفت

وقتی تو را

در شعرهایم عریان دیدند

پریسکه
0

بارانِ یکریز را دوست دارم

مرا به یادِ تو می اندازد

اما خورشید که بتابد

اندوهم را فرو خواهم خورد

پریسکه
0

درود ها و دروغ ها

جزئی از حقیقتند

حقیقت اما

مالامالِ دروغ و درود

شعر پریسکه
0

به چند زبان زنده ی دنیا حرف میزنی؟

که چشمهایت را

همه لب خوانی میکنند

 پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است