پریسکه
0

از هر طرف که بتابی

آفتابگردانی ام

به سویت

پریسکه
0

درمیان کوپه ی شلوغِ مرگ

آه ،من چگونه طاقت آورم؟

روی ریلِ آخرم

پریسکه
0

من که شاعر نیستم

چشمهای توست

که می برد مرا

به خواب واژه ها

پریسکه
0

سیب

دستان تو بود

که مرا

از شاخه ی غم ها چید

پریسکه
0

دانه دانه خون گریست

بغضِ پاییزیِ یلدا را

تنها اناری که در دلم

ترک برداشته بود

پریسکه
0

دانه دانه خون گریست

بغضِ پاییزیِ یلدا را

تنها اناری که در دلم

ترک برداشته بود

پریسکه
0

🍎🍎

من از پاییزِ خود

خواهم گذشت

اگر مقصد

بهارِ چشمانِ تو باشد

پریسکه
0

گل می اندازد گونه ام

وقتی که بالا می رود

از سر و کول احساسم

بوسه ی خیالت

پریسکه
0

دل روی دل

بند نمی شود

وقتی تو در بند باشی

او  دلش سنگ

پریسکه
0

تمام کوچه پس کوچه ی عشق

در کف دست من است

به هر راهی که بزنی

به بن بستِ آغوشم می رسی

پریسکه
0

در اسکله ی چشمانت

لنگر انداخته ام

طوفانی شوی

غرق می شود قایقِ آرزوهایم

پریسکه
0

🍎🍎

خُرمای عمرم

بر نخلِ بلند غُصه هاست

پریسکه
0

از چکه چکه ی اشکِ فراق

قندیل بسته است

غار سردِ دلتنگی ام

پریسکه
2

شگفتا نگاهت

که سردی اش نیز

به جوش آورده است

تنور دلم را

پریسکه
0

خون دماغ شد

قلمِ شعر

وقتی به رُخَش کشیدم

دردِ فراقِ تو را

پریسکه
0

روزهای نیامدنت را

یکی یکی خط می کشم

تا رسیدنت

پُر از زندانِ دلتنگی ام

پریسکه
0

آنقدر زُل زدی

به شیشه ی چشمانم

تا شکست دلتنگی ام

از این نگاه سنگین

پریسکه
0

بسته ام قفل دل را

به ضریح چشمانت

حاجت روا کن باز شود

پلک دلتنگی ام

پریسکه
0

برای شکار

تیز پا تر از آهوی چشمان توست

ببرِ خیالم

پریسکه
0

بادِ پاییزیِ فراق

حریف شکستن درخت عشق نشد

پَرپَر کرد

دلبرگ ها را

پریسکه
0

کم کن شعله غم را

مبادا سر برود

از آتش درون

آستانه ی تحملم

پریسکه
0

جنگ تمام شد اما

روایتگر عشقند هنوز

نخل های بی سر

پریسکه
0

عطشناک شد

گلوگاه زمین

وقتی که تَرَک برداشت

لب زاینده رود

پریسکه
0

به  تماشا می کشاند

پاییز نگاهم را

انارِ تَرَک خورده ی لبخندت

پریسکه
0

🍎🍎

 

کودکان موج

همبازی تان نمی شوند

صخره های مغرور

پریسکه
0

درمسیر زندگی

بازیچه ی باد روزگارند

برگهای زرد عمر

پریسکه
0

🍎🍎

 

کلبه ای می خواهم

که از ایوانِ صبحش

بر دلم بتابد

خورشیدِ چشمانت

پریسکه
0

🍎🍎

 

دلم پیچید

وقتی  فرمانِ نگاهش را چرخاند

در دور برگردانِ عشق

پریسکه
0

شاید جان بگیرد

مردابِ دلم

اگر لبریزش کنی

با بوسه های نیلوفرانه ات

پریسکه
0

آتشکده می کند

دلم را

زرتشتی که در نگاهت

ظهور کرده است

پریسکه
0

یکی بنوازد مرا

تارهای بغضم

چنگ می خواهند

پریسکه معلمِ پر کشیده
0

در طوافِ شمع عشق

پیله تر از ما بود

معلمی که پَر کشید

پروانه وار

پریسکه
0

شکارِ چشمانِ هرز می شود

کبکِ دلی که فرو رفته است

زیر برفِ غفلت

پریسکه
0

گریانند درمن

ابرهای تیره ی دلتنگی

از دل آسمانی که

تو زیرش نباشی

پریسکه
0

هم سلولِ خویش می شود

آنکه بگریزد

از بندِ عشقپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است