پریسکه
0

سوار بر کشتی زندگی

در گذر از دریای خیال

ماه را

بادبان کرده ام

پریسکه
0

در آغوشِ آسمانِ کبود

شالیزار می نوشید

خورشید را

پریسکه پیشانی ماه
0

بالا آمدم 

از نردبان ِخیال تو

بوسیدم

پیشانی ماه را

پریسکه
0

می رقصید بر باد

در باغ

گلی  که بر سر داشت

طبق آفتاب

پریسکه
0

آسمان شکسته را 

بر بستر برگ

   بند می زند

شبنم بهاری

پریسکه
0

بگیر  دستم  را

تا شانه به شانه ی بهار

راه  بروی

پریسکه
0

سوار بر کشتی زندگی

در گذر از دریای خیالم

 ماه را

بادبان کرده ام

پریسکه چشم سیر
0

یادم هست 

پدر دست خالی بود

چشم سیر

پریسکه
0

از دریا گذشته بود

آسمان را

باخود داشت

آن دو چشم

پریسکه
0

اندازه می شود

در آینه ی یخ

قامت بنفشه

پریسکه
0

باد پاورچین می رفت

شلنگ اندازی میکردند

زباله های دم دستی

پریسکه
0

 مادر یعنی

آرامش

یعنی

وضعیت سفید

پریسکه – شعر امروز
0

 سِکندرى مى خورد

با من

مقابل چاله های خجالت

زندگی

پریسکه
0

پنبه میزند 

می ریسد

جان جنگل را

 پاییزپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است