پریسکه
0

دلم آنقدر

گرمِ تو شد

که سوخت

پریسکه
0

شب من

بدون ستاره چشم تو

سیاره ای سر گردان است

پریسکه
0

عشق تو

مهرهای تسبیحِ دلم است

یک دانه هم کم نمی شود

هر چه می شمارمش

پریسکه_ خرابه
0

در این خرابه های من

بجز دل شکسته

چیز سالمی

پیدا نمی شود

پریسکه عمق چشم
0

به فال تو می آیم

اگر

دقیق نگاه کنی

عمقِ قهوه ی چشمانم را

پریسکه
0

تا شنیدند

صدای تیر آهن را

مهاجر شدند

دارکوب ها

پریسکه
0

بر دوش می کشم

باری که

وزنش زندگیست

اما ردیف نمی شود

پریسکه شهادت
0

سر زده

پیش خدا می شود رفت

اگر تن سپرده اش باشی

پریسکه ماه تشنه
0

هر شب تشنه

برمی گردد

ماهی که در دریای

نگاه تو می افتد

پریسکه
0

آنقدر پیچده ای

که  نمی توانم

فکر تو را

از سرم واکنم

پریسکه
0

یاد تورا زیر

پر سرم می گذارم

شایدشبی از

کنار خوابم ردی شوی

پریسکه شعر ملی
0

وقتی خاکها  براه افتادند

صدای اب

از پا افتاد

پریسکه
0

تا عشق امد

به ابادی دلم

صد دهِ خراب

نشانم داد

پریسکه
0

خیلی وقته

لنگه بلنگه را می روم

مثل تو را هنوز

پیدا نکردم

پریسکه
0

شب سردی دیده

شبنمی که

روی گونه ات

مانده بود

پریسکه
0

کودکی نقاشی میکرد

اسمان شهر را

پرسید  ابی

چه رنگی بود؟

پریسکه
0

شهری که

دروازه ان

جان من است

خفاش ها امن نیستند

پریسکه ترانه ی آسمان
0

ناودان

می نوازد

وقتی اسمان

پر از ترانه است

پریسکه
0

چشم به در می دوزم

تا دوک تنهایی

من نخ

میریسد

پریسکه
0

باورم  از تو غلط بود

باید دوباره

خودم را

بخوانم

پریسکه
0

خسته ام از

گلایه ها

یک قاشق شیرین بیان

بگو

پریسکه
0

یک نیمکتِ خالیم

برای تو

پُرکن جایت را

که وقتِ نشستن است

پریسکه
0

از چشمم افتاد

اشکی که

اسمانش را

تو ابری کردی

پریسکه
0

هیچ کس نمی تواند

روی امواجش پارازیت بیندازد

من راحت  تماشا میکنم

دریا را

پریسکه
0

ملکه می شود

زنبور عسلی که

روی غنچه ی لبهایت

بنشیند

پریسکه
0

پا در کفش تو می کنم

ببینم صدای قلب مرا می شناسد

دلی که پا به پای

تو امده است

پریسکه
0

وقتی رفتی اب

پشت سرت ریختم

وقتی برنگشتی

اتش روی دلم ریختی

پریسکه
0

درنده گان دانه چین

می شدند

اگرنگاه ها می توانستند

ادم خوار شوند

پریسکه
0

صحرایش کجاست

نمی دانم

اما محشرش

تویی تو

پریسکه
0

ای کاش می امدی بابا

بی صدا

نخود وکشمش

همیشه هست

پریسکه
0

دستانش پر از گندم

پرواز میکند

کبوتری که زائر حرم است

پریسکه سرگردانی
0

گفتم دورسرت بگردم

نمی دانستم

سرگردانم

خواهی کرد

پریسکه
0

راه زمستان کولاک

اه تو سرد

دم بهار گرم

یخ تورا آب کرد

پریسکه دل پر
0

سر به صخره میزد

دریایی که دلش

پُر بود

پریسکه
0

گفتند دلت را صاف کن

با پشت خمیده

چه کنمپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است