پریسکه
0

بی تو

اندوهم

به اندازه عشق بزرگ شد

پریسکه
0

چنان در من فرو ریخت

آوار رفتنت

که دست هیچ امدادگری

مرا نجات نخواهد داد

پریسکه
1

چنان از تو سیاه شد

که روی زغال را سفید می کند

دلم

پریسکه
1

#درد

 

 

قلبم تیر می کشد

و من وینستون

تو که نباشی

کاری از هیچ سیگاری ساخته نیست

پریسکه
0

نمی دانستم

خورشید چه شکلی ست ؟

وقتی چادر به سر می کند

تا تو را دیدم

پریسکه
0

چنان از تو سیاه شد

که روی زغال را سفید می کند

دلم

پریسکه
1

ببینمت

چنان قیام می کنم

که تیر بارانم کنی با نگاهت

پریسکه
0

#اسارت

 

 

اسارت زیباست

وقتی دستان تو

به دور من زنجیرند

پریسکه
0

ببینمت

چنان قیام می کنم

که تیر بارانم کنی با نگاهت

پریسکه آب پشت پا
0

چشمم

باور دارد آمدنت را

بی وقفه

پشت سرت آب میریزد

پریسکه
1

چنان هوای ام کرده ای

که دیگر

از دست جاذبه ی زمین

هیچ کاری ساخته نیست

پریسکه
1

چه حسادت آشکاری

عقربه ها

بودنمان را

به سرعت برق دویدند

پریسکه
0

فرهاد

شیرین کوه کند

تو

تلخ دل کندی

پریسکه ورق های خیس
1

از ورقهای خیس دفترم

فقط می شود

بغض های فرو نخورده ام را خواند

پریسکه گریه
2

هر وقت تو از نظرم  میگذری

آسمانی پر از ابر

در من خالی می شود

پریسکه
1

در وجودم

انقلاب کردی

و من شدم

جمهوری عاشقانه ی خودت

 

پریسکه
0

فریادم

دادخواه زیاد دارد

تو به سکوتم برس

پریسکه
1

@periskeh

بعد تو

خورشید هرگز طلوع نکرد

فقط مردم طبق عادت قدیم

به هم صبح به خیر می گویند

پریسکه دست رها
1

دستم را رها کردی

غرق شدم

در اشک چشمانم

پریسکه
0

فریادم

دادخواه زیاد دارد

تو به سکوتم برس

پریسکه
2

چه جمع عاشقانه ایست

هرشب

حضور من و خیالت

در آتشی که در درونم برپاست

 

پریسکه
1

دستهایم را بفشار
زلزله ی رفتنت
در ویرانی شعرهایم پیداست

پریسکه
0

دستهایم را بفشار
زلزله ی رفتنت
در ویرانی شعرهایم پیداست

پریسکه
3

چه غارتگری هستی

با رفتنت

هم خوابم را گرفتی

هم خیالم پیش توستپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است