پریسکه
0

خط لبش سرخ شد

زنی

که سکوتش را شکست

پریسکه
0

لب به باران سپرد

خیالی

که عطش داشت

دلتنگی آسمان را

پریسکه
0

موج

بغض شکسته ی دریاست

که سر

به شانه ی ساحل نهاده است

پریسکه
0

دست بند بزنید

به پاهایم

این روزها بر نمی دارند

دست از سر کوی خاطرات

پریسکه
0

خیره به ماه

غرق در برکه ی دلت

پریسکه
0

 

هجوم نبودنت

چون بختکی

نفس گیر کرده است

تمام خیالم را

پریسکه
0

از چشمان تو که افتادم

خاک بلعید

تمام قامتم را

پریسکه
0

کاسه ی صبر

لبریز تر از فقر

پریسکه
0

به کما رفته است

رؤیای عاشقانه ام

سنگین بود

ضرباتِ غرورت

پریسکه
0

کوچ برد

پرنده ای را

که دلش گرفته بود

پریسکه
0

روی دره ی مرگ

پلی که ختم می شد

به خاطراتِ گذشته

تمامِ حالم را بلعید

پریسکه
0

و سلولی

هم آغوش خیالم

چوب خط می نوشد

پریسکه
0

به کما رفته است

رویای عاشقانه ام

سنگین بود

ضرباتِ غرورت

پریسکه
0

پرسه های خیال

نم نم باران می شود

حوالی کوی خاطرات

پریسکه
0

دارد قندیل می بندند

برگ برگ انتظار

که چکه می کردند

از سقفِ پاییز

پریسکه
0

تیغِ سکوت

حنجره ی بریده ی فریاد

فواره ی بُغض

پریسکه
0

عمری فال نوشیدم

در کافه ی عشق

نیامدنت

طعمِ  قجری داشت

پریسکه
0

لباسِ مرگ می پوشد

پاییزِ نگاهم

بعد از شبِ عروسی یلدا

پریسکه
0

به سیمِ آخرِ عشق که می زنم

از ترسِ دستِ رَدِ تو

اضطراب می نوازد

مضرابِ دلم

پریسکه
0

روشنگرِ راهِ خیال

در سیاهیِ کابوس هاست

کور سویِ خاطراتت

پریسکه
0

پر پر می شود

پاییز

تا ببوسد

ردپای باران را

پریسکه
0

اسب خیال رمیده ام را

آرام می کند

دشت خاطرات تو

پریسکه
0

در گذرگاهِ خیال

لگدکوبِ غرور است

ردپای خاطرات

پریسکه
0

در گذرگاهِ خیال

لگدکوبِ غرور است

ردپای خاطرات

پریسکه
0

در حصار خاطرات

تیغی

چوب خط می زند

شاهرگ خیال را

پریسکه
0

شبانه حل می شود

در هوایِ تنهایی ام

پک های نبودنت

پریسکه
0

خیالِ توپم

پر از هوای خاطراتت

پریسکه
0

و موج نبودن ات را

بادِ عصاینگرِ شیدایی

به ساحلِ چشم می کوبد

پریسکه
0

واژه واژه ردیف اند

اشک چشمان ام

روی شعر انتظار

پریسکه
0

باران

اتفاق عشق

در هم آغوشی ابرهاست

پریسکه
0

چترِ خیسِ شانه هایت

بارشِ بی امانِ آسمانِ دل گرفته ام

پریسکه
0

قطار قطار واژه

روی ریل های صبر

می سُرایند

شعرِ ایستگاهِ انتظار را

پریسکه
0

واژه های صبر

صف کشیده اند

آمدن ات را

در کاسه ی شعر

پریسکه _ امام حسین
0

آب می شوند

واژه ها

وقتی که شعری

به کربلا می رسد

پریسکه
0

چقدر صبر باید کرد

وقتی کاسه ی دل

به تلنگرِ رفتنی

شکسته می شودپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است