پریسکه
0

همچو گلها
حتی اگر ایستاده جان دادیم
به هر ابر سیاهی
التماس باران نکنیم

پریسکه
0

در آینه ی اتاقم

شکایت می کرد از بی کسی

مردی که سالهاست

یک نفس تنهایش نگذاشته ام

پریسکه
0

مردی

گیسوان شب را برید

وقتی ماه جان میداد

در سینه ی مرداب

پریسکه
0

بر گیسوان ماه

موج سواری میکرد

مردی که بیزار بود از

سایه ی مرگ چنگ زده بر مرداب

پریسکه
0

تا به تو فکر می کنم

جاری می شوند اشک هایم

به گمانم وضو می خواهد

خیال تو در سر داشتن

پریسکه
0

نجابتت

سیبی ست دست نخورده

به کدامین گناه اخراج شدم از

بهشت آغوشت

پریسکه
0

روزگار است دیگر

فرار می کند از دستانم

ماهی که با تصویر من در آب

بازی می کرد

پریسکه گول ظاهر
0

گولِ ظاهرت را

خوردم

بدجور دلم

درد می کند

پریسکه
0

ماهیها بی صدا
زیر نیزارها میمیرند
تا نیلوفرها بی خبر
باردار شوند

پریسکه
0

بدبین شده ای انگار

بیا

چشمهایم

مال تو

پریسکه
0

از پروانه

گُل را گرفته ای؟

چُنانم

دور از تو

پریسکه
0

نو گُلانِ سردشتی

ریشه در خاک داشتند

دمشان شیمیایی بود

باز دمشان زندگی

پریسکه
0

کاش میدانستم

گلها

کجا میمیرند

چه گورستان خوشبویی

پریسکه
0

پاهایت را

عریان مکن

برایت

پاپوش می سازند

پریسکه دندان عاشقی
0

خنده هایم مصنوعی است

وقتی رفتی

کشیدم

دندان های عاشقی را

پریسکه
0

همیشه خورشید

میسوزد

تا ماهی

بدرخشد

پریسکه
0

رمضانِ من طولانیست

برای افطار با نازِ نگاهت

روزه ی حیا گرفته اند

دیدگانم

پریسکه
0

به هوای آمدنت

تشنه ماندن

عبث است

آبی نمی چکد از این دست

پریسکه
0

مادرم شاعر نبود اما

سه فصل واژه ها را پروراند

تا در ایستگاه چهارم

پریسکه ای متولد شود

پریسکه
0

در این افطار

نیازمند سخاوت توام باران

چشمه های این سرزمین

هفت سال است روزه اند

پریسکه
0

پریسکه حجمی دارد

به وسعت زندگی

سه فصل وصف حال

طوفانی در پایانِ سال

شعر پریسکه چای تلخ
0

چای ام تلخ ماند

چشم مرا مویزی فریفت

که خاطره ای نداشت

از غوره شدنپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است