پریسکه خش خش برگها
0

با هر قدم خاطره ای

لگد کوب می شود

از صدای خش خشِ بر گ ها

شنیدم

پریسکه
0

کجای جهانم

نشسته ای

که اینگونه محکم ایستاده ام

پای دنیای تو

پریسکه
0

حرف

برای گفتن زیاد دارد

با اینکه پنج حرف دارد

«خ ا ط ر ه »را می گویم

 

الهام لطیفی(آرزو)

پریسکه
0

از پنجره بپرس

حالم را

تا دلت بخواهد

نگاهم درد می کند!

 

الهام لطیفی(آرزو)

پریسکه
0

تو ابر باش

ببار

من بی چتر می شوم

برای تو!

 

الهام_لطیفی(آرزو)

پریسکه
0

سایه به سایه ات

آمدم

قدم به قدم

رفتی!

 

الهام_لطیفی(آرزو)

پریسکه
0

سنگین نشسته اند بغض هایم

روی عکسی که عکاسش

لبخند را اجبار می کرد!

 

الهام لطیفی(آرزو)



پریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است