پریسکه دست به یقه
0

دست به یقه ام

شده است

تنهایی

زیر بار خودم نمی رود

پریسکه
0

سنگین بود

قدم ام انگار

مرا

نیامده  رفتی

پریسکه
0

نذر تو دارم

تنها

لب به آمدن ات

می زنم

پریسکه
0

بندول دل ام

بریده است

دیگر کیف ام

کوک نمی شود

پریسکه
0

هرچه لب می زنم

دوست داشتن را نمی بینی

تا دهان باز می کنم

دریا نفسم را می گیرد

پریسکه
0

اسفند را

دود می کند مادر

تا خیر باشد

پشت پای زمستان

پریسکه
0

تورا

بیشتر از   زیاد

کم آورده ام

پریسکه
0

قلب ام

عاشقانه می تپد

بی آنکه از تو

نامی ببرد

پریسکه
0

قلب ام

عاشقانه می تپد

بی آنکه از تو

نامی ببرد

پریسکه
0

کسی که قلب اش آتش گرفته است

می فهمد

گاهی از درون می سوزد

آتشفشان !

پریسکه
0

با یک فصل نبودن ات

از پا در آمدم

برگ ریزان غم ات

دیدنی بود!!

پریسکه
0

دستمال  خیس اشک را

بر زمین چکاند

ابری که مسافر بود

پریسکه صدا
0

تنها صداست

آری که می ماند

فریاد بزن تا برایت

هزار دل کوه شوم

پریسکه
0

آجر شکسته ی دلم را

بیرون بکش

مرا

آوار کن بر سرم

پریسکه
0

سلام ملالی نیست

همه خوب اند

الا من

بی تو !

پریسکه
0

تمام حرفم این است

که تو

حرف نداری !

پریسکه
0

با تو فقط

ردیف می شود

دلم

پریسکه
0

حلقه بزن بر

دستانم

که حتمی است

اسارتم

پریسکه
0

در جای جایِ دلم

آتش ِ دوری ات برپاست

نه خاموش می شود

نه فراموش

شعر پریسکه
0

از روی  ناچاری

به تو  دچارم

زندگی !

شعر پریسکه
0

پرت کرده ام

حواسم را

به سوی تو

هنوز برنگشته است !

پریسکه – شعر نوین
0

صدای  ات را

بغل کرده ام

باز که

شور می زند دلت

پریسکه – شعر نوین
0

نیش بلندی دارد

جان آدم را می گَزد

سرما

پریسکه – شعر نوین
0

شلوغی خیابان

از تنهایی  ام می گذرد

بی تو

پریسکه – شعر نوین
0

زنجیرم  کرده ای

به ایمان ات

پُر از نرفتن اند

پاهای بی تابم

پریسکه – شعر امروز
0

نشخوار می کند

پرنده های سربه هوا را

دهان آسمان

پریسکه – شعر امروز
0

از خودم

سیر نمی شوم

از پیش تو

آمده است

پریسکه – شعر کوتاه
0

کیف ِ دلم

ناکوک است

پرده ی ِ آخر  را

شور می زند

پریسکه – شعر کوتاه
0

حواسم را

پرت کرده ام

از نیامدن ات

می آیم

پریسکه
0

دست از تو

بر نمی دارم

آبی ِ چشمان ات

خلاصه ی دریاست

پریسکه
0

رویاهای ام

بال درآورده اند

دوباره

خیالت را پوشیده ام

پریسکه
0

به درد  هیچ کس نمی خورم

اماچپ وراست

به من می خورد

درد

پریسکه
0

تنهایی اش

قدمت بلندی داشت

مردی که  از بودن خویش

پیشی گرفته بود

پریسکه
0

آهی در بساط ندارم

جز تو

پریسکه
0

ازخاک خاطره ها

تنها

گل حسرت

می رویدپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است