پریسکه خطوط قرمز
0

بالا می روم

از گردنه ی احساس تو

پاک کن

خطوط  قرمز را

پریسکه
0

می خواهم

با بالهای تو پرواز کنم

بگیر

زیر تابوتم را

پریسکه
0

خواهان صلحم

آرایشم به جنگ نمی آید

پریسکه
0

تا رود شدن

قطره قطره می بارم

برای رسیدن

به دریای خیالت

پریسکه
0

نمک گیرِ چشمهایت شده ام

وقت رفتن

بوسه ات شور بود

پریسکه بی پرده
0

بی پرده ترین

پنجره ی توست

دلم

پریسکه
0

به خورشید بگویید

آسمان را بیدار کند

هذیان ماه شده ام

پریسکه آبیاری
0

هر غروب

چشمم آب می دهد

به آخرین گلبوسه ای

که کاشتی در چالِ گونه ام

پریسکه
0

کجاست شانه ات 

که موهایم دلتنگی می کند

روی شانه ی جمعه

پریسکه
0

من شاعرم

با دیوانی از

چشمهای تو

پریسکه
0

خدایا

قیچیت را بردار

بِبُر نافم را

از زمین

پریسکه
0

شانه میزند

پریشانیم را

شانه اش

پریسکه
0

چکه چکه

میروم به آسمان

ببین مرا

چگونه  وارونه کرده ای

پریسکه
0

آرام به رودخانه بزن

سنگهای خوابیده را

بیدار نکن

پریسکه
0

آبستن است از عشقت

دفتر شعرم

ویار عطرت را

دارند واژه ها

پریسکه ریگ
0

خدایا

به آسمان ببر مرا

که در کفش زمین است

ریگ

پریسکه
0

در اتاقی کوچک

به هم قرض می دادند

نفس هایشان را

کودکانِ کار

پریسکه جای خالی
0

رفته ای

جای خالیت را هم

ببر

پریسکه
0

دیشب باران

به خوابم بارید

صبح در تختم

تو روییدی

پریسکه
0

کج میشود

با اخم ابرویت

دیوار خیالم تا ثریا

پریسکه
0

می رسم

تا انتهای نگاهت

پلک نزن

راهم را گم میکنم

پریسکه
0

در حنجره  حبس است

صدای هزاران  زن

روی تختهایی که

خیالشان تخت نیست

پریسکه
0

گندید در دستم

سیب

یک آدم پیدا نشد

پریسکه
0

از تنهایی

خود را در آینه

تکثیر می کند سایه ام

پریسکه
0

بخواب

در آغوشِ شعرهایم

تا مَست شوی

از این بـاکـره ها

پریسکه
0

جایی برای پروانه شدنم  نماند

از بس که فقر پیله کرد

به دستان پدرم

پریسکه
0

نامت را

که می نویسم

قلمم خیس میشود

خرمشهر

پریسکه
0

بی تو

زخمی کرده است

قلمم

تنِ دفتر را

پریسکه دیوار کج
0

با اخم ابرویت

تا ثریا

کج می شوند

دیوار های خیالم

پریسکه
0

میخواهم در آغوشت

پروانه شوم

بی هیچ شیله پیله ای

پریسکه
0

نمی گذارم

کسی به حریمت نزدیک شود

خط قرمز میکشم دور لبم را

پریسکه دهان کفش
0

آنقدر

به  دنبالت آمده ام

که باز مانده است

دهان کفش هایم

پریسکه
0

کُند میزند با رفتنت

نبض خانه ام

پنجره دارد میمیرد

پریسکه
0

از نگاه ناپاک

ناخن ها پاک کرده ام

پریسکه
0

به آغوشش میروم

پشت پایم

آب نریزیدپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است