پریسکه
0

فاسد می شود

سیبِ دلم

اگر برایت

لَک بزند

پریسکه
0

پنهان می شوم

لابلای احساست

تا

چشم بگذاری

پریسکه
0

دلتنگی ام

آبکیست

می غلطد

روی گونه ام

پریسکه بارانی
0

بارانی ‌شده ام

بپوش‌ مرا

پریسکه
0

زیاد کن

فشار قبر را

وقتی مُردم

در آغوشت

پریسکه
0

شانه ات
کو؟
به هم ریخته
دنیایم

پریسکه
0

برایم فرق داری

وقتی موهایت را به دو طرف

تقسیم می کند

شانه

پریسکه
0

منبع :@periskeh

باران می بارد

وقتی دستم را

بر شانۀ شب می گذارم

و از تو می گویم

پریسکه امان بریده
0

بند نمی آید

تنهایی ام

از زمانی که

امان ام را بریده ای

پریسکه
0

تماشایی ست

پرواز خیالم

تا یادت

می نشیند روی شانه ام

پریسکه ماه
0

تو

ماه را دوست داری

من

ماه هاست تو راپریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهدی موفق
معرفی نامه ی پریسکه سرا مهدی موفق را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است